Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Doc. dr. Dalia Mačernienė

Biografija
Dalia Mačernienė – viena iš LBAA steigėjų. Ji dalyvavo LBAA veikloje nuo pat įkūrimo pradžios. Buvo valdybos, vėliau Kolegijos narė, viceprezidentė (1995 m.), prezidentė (1997-2005 m.). Garbės prezidentė (nuo 2005 m.).

Dalia Mačernienė gimė 1940 m. gegužės 20 d. Kuršėnų mieste. 1957 m. baigusi Utenos rajono Vyžuonų vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą. Studijavo Ekonomikos fakultete buhalterinę apskaitą ir statistiką. 1962 m. su pagyrimu baigė Universitetą ir buvo palikta Buhalterinės apskaitos katedroje dėstytoja, kartu dirbant mokslinį darbą buhalterinės apskaitos srityje. 1962 m. ištekėjo už Alfonso Mačerniaus. 1963 m. gimė pirmoji dukra Daiva, 1965 m. – Vaida. Dukrelių auginimu baigėsi šio etapo mokslininkės karjera. 1966-1971 m. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje, kurioje išėjo tikruosius gyvenimo universitetus, sužinojo, kas yra buhalterinė apskaita praktikoje, surinko medžiagą disertacijai „Gamybos išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas Lietuvos prietaisų pramonėje“. 1972-1974 m. buvo pakviesta grįžti į Vilniaus universitetą Buhalterinės apskaitos katedra ir ten dirbo vyresniąja dėstytoja. Vėliau įstojo į stacionarinę aspirantūrą, tapo doktorante ir rašė disertaciją. Disertacijai vadovavo profesorius Jonas Mackevičius. 1975 m. disertacija buvo sėkmingai apginta, tačiau teisė dirbti Universitete Daliai Mačernienei, nesuteikta „kaip nesugebančiai auklėti jaunimo tarybine dvasia“. 1975-1977 m. Dalia Mačernienė buvo pakviesta dirbti į Lietuvos liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutą vyresniąja dėstytoja. Vėliau, 1977-1992 m., dirbo Lietuvos vadybos akademijos Apskaitos ir finansų katedros docente. 1992 m. stažavosi Berlyne rinkos ekonomikos klausimais. 1993 m. dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Podiplominių studijų centro docentė.

Nuo 1992 m. doc. dr. Dalia Mačernienė – mokymo ir konsultacinės firmos „Verslo apskaita“ savininkė. Nuo 1990 m. doc. dr. Dalia Mačernienė buvo LBAA darbo grupės poįstatyminiams buhalterinės apskaitos norminių aktų projektams rengti narė. Buvo LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo, priimto 1992 m. birželio 18 d., bendraautorė.

Doc. dr. Dalia Mačernienė yra paskelbusi per 150 mokslinių straipsnių, informacinių metodinių leidinių, mokymo programų, paskaitų ir kitų darbų buhalterinės apskaitos tobulinimo klausimais, yra daugiau kaip 20 mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje dalyvė. LBAA prezidentė doc. dr. Dalia Mačernienė užsiėmė plačia visuomenine veikla. Bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo metodikos centru, rengė neuniversitetinių studijų programas. Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos darbo biržos mokymo tarnyba rengė buhalterių kvalifikacijos tobulinimo programas. 2000 m. spalio 13 d.  Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 1267 „Dėl Vilniaus kolegijos steigiamosios tarybos“ LBAA prezidentė doc. dr. Dalia Mačernienė buvo patvirtinta Steigiamosios tarybos nare ir dalyvavo jos darbe 2000-2005 m.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“