Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

APIE MOKESČIUS UŽ SNIEGO KASIMĄ

2022 12 28

Jei kasate sniegą už atlygį, nepamirškite susimokėti mokesčių.
📌Mokesčiai bus skirtingi, priklausomai nuo to, kaip apiforminsite savo veiklą:
1️⃣ Verslo liudijimas – geras pasirinkimas, jei jūsų pajamos viršija 200 Eur;
2️⃣ Jei pajamos iki 200 Eur, geriau neišsiimti verslo liudijimo, o tiesiog susimokėti 15 % GPM arba registruoti individualią veiklą pagal pažymą. Nors IDV pagal pažymą mokesčiai būtų vienu euru didesni, gyventojas gautų papildomas soc. garantijas. Todėl IDV būtų geriau, jei gyventojui yra aktualios VSD, PSD įmokos.
📌Pensininkams “Sodros” mokesčiai netaikomi, viskas atrodytų ženkliai kitaip.
📌Paveiksliuke – pajamų apmokestinimo pavyzdžiai, kai gyventojo pajamos yra nuo 100 Eur iki 45000 Eur. Ir jis nėra pensininkas bei nekaupia papildomai pensijai.
❓Turite klausimų? Nemokamai konsultuoja VMI, tel. 1882

kasimas


GAVOTE LAIŠKĄ IŠ STATISTIKOS?

statistika_1

2023 m. turėsite teikti duomenis on-line 📞.
Kad tai padarytumėte, reikės prisijungti prie Statistikos, kai prisijungimas per valdžios vartus neveikia iki galo. Paveiksliuke apačioje matote 10 bandymų prisijungti rezultatą, kurio rezultatas – neprisijungimas.
Statiska mano, kad tai pagalba.
📌Teikiantiems duomenis tai – ANTI pagalba, nes padaryti 27 lapų ataskaitą on-line režime – ne 5 min. darbas.
‼Statistika niekada nesitarė su verslu ir duomenis teikiančiais buhalteriais, koks duomenų būdas užtikrintų mažesnį klaidų kiekį. 👇
📌Statistika niekada neklausė duomenų teikėjų ir nenori išgirsti, kodėl jinai gauna klaidingus duomenis arba iš viso jų negauna.
📌Statistika niekada neieškojo sprendimo, kuris užtikrintų duomenų teisingumą.
‼Kokių turite pasiūlymų Statistikai, kad teikiami duomenys būtų be klaidų ir jinai juos gautų laiku?👇

statistika_2


2022-12-08 UŽREGISTRUOTAS VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus, greitosios medicinos pagalbos (GMP) personalui būtų skiriama valstybinė pensija
‼ Ši pensija būtų skaičiuojama analogiškai kaip kariškių pensijos.
📌Teisė gauti GMP personalo valstybinę pensiją būtų taikoma GMP personalo darbuotojams, esantiems ne jaunesniems kaip 55 m. amžiaus ir turintiems ne mažesnį kaip 20 m. darbo stažą, greitosios medicinos pagalbos įstaigoje ir teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas.
Daugiau – projekte👇


2022-12-08 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, gyventojo pajamos, pardavus bet kokį nekilnojamą turtą, būtų neapmokestinamos, jei toks turtas buvo įsigytas, sukurtas ar paveldėtas seniau nei prieš 5 metus (dabar -10 metų).
📌Pritarus projektui, laimės tie gyventojai, kurie turi daug turto ir juo aktyviai prekiauja.
📌Jei tokiu pačiu turtu prekiautų juridinis asmuo, pardavimo pelnas būtų apmokestinamas 5-15 % pelno mokesčiu.
📌Gyventojų, kurie parduoda savo pagrindinį būstą, šis pokytis nepalies.
Teisės akto projekto tekstas


KADA NEGALIMA NUBRAUKTI SENESNIŲ NEI 3 M. ATOSTOGŲ

Jei įmonė nubraukia senesnes nei 3 metų sukauptas nepanaudotas atostogas, jinai negali nubraukti atostogų, kurios buvo suteiktos papildomai dėl komandiruočių, kai jų laikas sutapo su poilsio dienomis arba šventėmis.
📌Rekomenduojama atskirai vesti tokių suteiktų atostogų dienų apskaitą ir jas eliminuoti iš nubraukiamų atostogų skaičiaus.
📌VDI pranešimas: „DK numatytas kompensavimo būdas, kai kelionės į arba iš komandiruotės, vykusios po darbo dienos valandų, poilsio arba švenčių dieną, laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų, neturėtų būti laikomas kasmetinėmis atostogomis, taigi jam neturėtų būti taikomas DK 127 str. 5 dalyje numatytas trejų metų terminas, ribojantis galimybę pasinaudoti darbuotojui priklausančiu poilsio laiku.”


2022-12-02 PRIIMTAS PVMĮ PAKEITIMAS

Pagal kurį pratęsiamas lengvatinio 9 % PVM tarifo taikymas👇
📌 Iki 2023-12-31 restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;
📌 Iki 2023-06-30 atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms
📌 Iki 2023-06-30 sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui.
📌 Neterminuotai – turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms.
📌 Neterminuotai – visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių lankymui.
‼Nustatomas naujas lengvatinis 5 % PVM tarifas specialiosios medicininės paskirties maisto produktams (SMPMP)👇
Kas yra SMPMP skaitykite čia.
PVMĮ pakeitimas


NUO 2023 M. KEIČIAMAS NPD SKAIČIAVIMAS

Jis bus:
1️⃣-oji formulė taikoma, kai DU pajamos iki mokesčių yra ≤ 1926 Eur:
NPD = 625 – 0.42 x (DU – 840)
2️⃣-oji formulė taikoma, kai DU pajamos iki mokesčių yra > 1926 Eur:
NPD = 400 – 0.18 x (DU – 642)
📌Šiuo atveju Excel NPD formulė galėtų būti (du variantai)👇
1) =IF(OR(DU=0;DU>=2864,22);0;IF(OR(DU=0;DU>=1926);400-0.18*(DU-642);IF(DU>=840;625-0.42*(DU-840);DU)))
kur DU – laukelis, kuriame yra priskaičiuotas darbo užmokestis iki mokesčių.
2) kitas NPD formulės variantas:
=IF(AND(DU>1926;DU<=2864,22);(400-0,18*(DU-642));IF(DU<625;DU;IF(AND(DU<840;DU>625);625;IF(DU<=1926;(625-0,42*(DU-840));0))))
🧑‍🦽Riboto darbingumo gyventojams 2023 m. fiksuotas mėnesinis NPD:
0-25 % darbingumo lygis -1005 Eur;
30-55 % darbingumo lygis -935 Eur.
📌Buhalteriams 2023 m. reikės pakeisti NPD formules apskaitos programose analogiškai kaip ir excel formulės keitimas.
📌Jei 2022 m. alga bus išmokėta 2023 m., jai bus taikomas 2023 m. NPD.
O jei dalis 2022 m. algos bus išmokėta 2022 m., o kita dalis – 2023 m., kiekvienai daliai bus taikomas tų metų, kada jinai yra išmokėta, NPD.
📌Jei pateikus metinę deklaraciją, norite gauti, o ne mokėti GPM, metų eigoje geriau NPD netaikyti.
📌Jei metų eigoje yra taikomas NPD ir gyventojo alga yra stipriai kintanti arba jis gauna kitas pajamas, yra didelė tikimybė, kad gyventojui reikės grąžinti GPM.
‼Taip yra ne dėl to, kad buhalteris kažką blogai skaičiavo, bet dėl to, kad metų gale taikoma metinė NPD formulė visoms metinėms pajamoms, į kurias papuola ir ne darbo užmokesčio pajamos. 👇
🧐Pvz., visus metus jums buvo taikyta pirmoji NPD formulė, bet metų gale įvertinus visas gautas pajamas (dovanas, nuomos pajamas ir ligos išmokas ir pan.), paaiškėja, kad jūsų darbo užmokesčio apmokestinimui turi būti taikoma antroji formulė ir todėl gyventojui reikia grąžinti VMI dalį nesumokėto GPM.
Teisės aktas


DOVANOS

Neapmokestinamos dovanos:
1. 100 Eur dovana natūra iš juridinio asmens – NE darbdavio;
2. 200 Eur dovana natūra iš juridinio asmens – darbdavio;
3. 2500 Eur bet kokios dovanos iš gyventojų, kurie NĖRA pirmos eilės giminės (seneliai, (į)tėvai, sesės, broliai, anūkai, (į)-vaikai);
4. Bet kokios vertės dovana iš gyventojų, kurie susiję su dovanos gavėju pirmos eilės giminystės ryšiu (seneliai, (į)tėvai, sesės, broliai, anūkai, (į)-vaikai).
Draudžiama dovanoti:
– Alkoholį🍾
– Tabaką (LR alkoholio ir tabako įstatymas)🚬
Dovanų natūra pavyzdžiai: SPA abonementas, kelionė, bilietai į koncertą, dovanų kuponas, pan.
🎁Darbdavio dovana buhalteriui – narystės mokestis LBAA – taip pat yra dovana natūra.
❗Reprezentacinės dovanos verslo partneriams ir leidžiami atskaitymai (50 %):
– turi reprezentuoti įmonę arba
– šalį (Lietuvą)
📌Dovana, kuri nereprezentuoja įmonės, nelaikoma dovana ir visa dovanos vertė yra neleidžiami atskaitymai, o PVM neatskaitomas.
PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU

dovanos


2023 M. NUSTATYTAS METINIS VIDUTINIS MĖNESIO DIENŲ/ VALANDŲ SKAIČIUS

Darbo dienų (d. d.) skaičius:👇
1️⃣ 5 d.d. savaitė – 20,9 d. d. (251 d. d. per 12 mėn.)
2️⃣ 6 d.d. savaitė – 25,1 d. d. (301 d. d. per 12 mėn.)
Darbo valandų (d. v.) skaičius:👇
1️⃣ 5 d. d. savaitė – 166,8 d. v. (2002 d. v. per 12 mėn.)
2️⃣ 6 d. d. savaitė – 166,4 d. v. (1997 d. v. per 12 mėn.)
‼️Jeigu įmonės kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei 5 d. d. ar 6 d. d. savaitė, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.
‼️Šie dydžiai yra naudojami VDU skaičiavimui, kai įstatymais, kolektyvine ar darbo sutartimi garantuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (jo dalis) ar kelių vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių suma nenurodant konkrečios datos (išeitinė išmoka ir kita).
📌Tada vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas: darbuotojo 1-as vid. dieninis darbo užmokestis ar 1-as vidutinis valandinis darbo užmokestis dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų arba vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką.
📌Šiuos dydžius taip pat naudoja įmonės, kad patvirtintų atostoginių skaičiavimo tvarką, kai darbuotojas dirba kitokiu, nei 5 d. d. ar 6 d. d. režimu, kuris nėra aptartas DK. 📌Pagal šiuos dydžius parengtos atostoginių skaičiavimo tvarkos, nepažeistų darbuotojo interesų ir įmonė nebūtų apkaltinta dėl neteisingo atostoginių skaičiavimo būdo pasirinkimo.
📌Primename, kad, jei darbuotojo darbo režimas nėra aptartas DK (DK yra aptarti tik du 5 ir 6 d. d. režimai), tai tokiu atveju įmonė privalo pasitvirtinti savo atostoginių skaičiavimo tvarką.
‼️Buhalteris neturi jokios teisės pats nuspręsti, kaip turėtų būti skaičiuojami atostoginiai, kai darbuotojo darbo sutartyje yra numatytas kitoks darbo režimas nei 5 ar 6 d. d. tipinė savaitė.
‼️Buhalteris gavęs užduotį paskaičiuoti atostoginius darbuotojui, kai jo darbo režimas nėra aptartas DK, privalo sustabdyti tokių atostoginių skaičiavimą iki tol, kol vadovybė nepateiks patvirtintos tvarkos.
‼️Jei buhalteris viršytų savo įgaliojimus ir paskaičiuotų atostoginius ne pagal įmonės nustatytą tvarką, jis, ko gero, turėtų atlyginti nuostolius įmonei dėl viršytų įgaliojimų ir neteisingai atlikto darbo.
Teisės aktas

vidutinis


KADA KOMPENSACIJOS DARBUOTOJUI NEAPMOKESTINAMOS GPM, PSD, VSD?

varbiausios 3️⃣ taisyklės:
1️⃣Darbdavys turi patvirtinti kompensacijų mokėjimo taisykles, kuriose nustatoma tvarka, pagal kurią yra įvertinamos kompensacijos ir jos yra taikomos visiems darbuotojams vienodai.
2️⃣Nepiktnaudžiauti.
3️⃣Dokumentuoti.
👇Video “Ar apmokestinamos kompensacijos už darbuotojo priemonių ar turto naudojimą?”


APIE SENŲ FISKALINIŲ KASOS APARATŲ KEITIMĄ

🫵Primename, kad nuo 2023-01-01 visi, kurių metinės pajamos > 300 tūkst. Eur, turi pakeisti senus fiskalinius kasos aparatus (KA) į naujus, kurie teiks internetu duomenis VMI.
‼Jei duomenys nebus pateikti per 24 val. terminą, KA bus užblokuotas.
‼Sugedus KA, sutrikus el. tiekimui ar esant kitiems trikdžiams, šis 24 val. terminas gali būti pratęstas iki 72 val. nuo paskutinio duomenų teikimo.
❓Ką daryti, jei kasos aparatų tiekėjas informavo KA pirkėją, kad iki 2023-01-01 nespės įrengti naujus techninius reikalavimus atitinkančio kasos aparato?
👇VMI konsultuoja, jog sankcijos nebus taikomos, jei turite rašytinius įrodymus (sutartį) KA naudojimo vietoje, kad buvo pasikreipta į sertifikuotus KA aptarnaujančią įmonę dėl naujus techninius reikalavimus atitinkančio KA įrengimo.
Toks atleidimas taikomas, jei sutartis dėl naujo KA įrengimo sudaryta iki👇
✔️ 2022-12-31, kai metinės pajamos > 300 tūkst. Eur;
✔️ 2023-10-31, likusiems, naudojantiems elektroninius kasos aparatus.
Daugiau VMI KM3117 pranešime.
Paskutinė atnaujinta dokumentacija 2022-12-23
Apie terminų nukėlimą VMI pagrindiniame i.EKA puslapyje nieko nėra, bet komercinė žinisklaida skelbia apie galimą terminų nukėlimą.
Apie i.EKA projektą


2022-12-02 PRIIMTAS PAKUOČIŲ TVARKYMO ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Pagal kurį nuo 2023-07-01 draudžiama prekių ar produktų pardavimo vietose nemokamai dalyti lengvuosius ir labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius,
📌IŠSKYRUS maišelius, į kuriuos pakuojama ŠVIEŽIA mėsa arba žuvis ir jų produktai.
📌Rūkyta ar kitaip apdorota mėsa negalės būti nemokamai pakuojama į lengvus plastikinius maišelius.
☠️Sankcijos👇
1️⃣ Juridiniam asmeniui (JA):
1-ą kartą: 1000 – 3000 Eur;
2-ą kartą: 3000  -5000 Eur.
2️⃣ JA vadovui: 100 – 200 Eur
3️⃣ Fiziniam asmeniui pardavėjui: 30-60 Eur.
Viso max už pirmą pažeidimą sankcijos gali būti: 3000 + 200 + 30 = 3230 Eur.
Įstatymas
Sankcijos:

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“