Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Apie GPM lengvatas iki 2022 m.

2021 10 04

Primename, kad šie metai – 2021 m. – yra paskutiniai metai, kada taikomos šios GPM lengvatos dėl GPM grąžinimosi GPM311:

– gyventojų apmokėtos išlaidos dėl pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus,
– gyventojų apmokėtos lengvųjų automobilių remonto išlaidos, išskyrus detalių ir techninio aptarnavimo išlaidas,
– apmokėtos nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 m. priežiūros paslaugos.
Kai paslaugos buvo pirktos iš LR registruoto mokesčių mokėtojo ir visai nesvarbu, kad paslaugą suteikė artimas giminaitis ar šeimos narys.
Nuo 2022 m. nebus paminėtų lengvatų, jei nebus pakeistas GPM įstatymas.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/u%C5%BE-kokius-atliktus-apdailos-ir/ar-remonto-darbus-galite-pasinaudoti-lengvata-

https://www.vmi.lt/evmi/lengvojo-automobilio-remonto-darbai

https://www.vmi.lt/evmi/mok%C4%97jimai-u%C5%BE-nepilname%C4%8Di%C5%B3-vaik%C5%B3-%C4%AFvaiki%C5%B3-globotini%C5%B3-iki-18-met%C5%B3-prie%C5%BEi%C5%ABros-paslaugas1

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1143464/norint-atgauti-dali-pinigu-uz-remonta-ar-aukles-paslaugas-koja-pakisti-gali-smulkmenos-ka-reikia-atsiminti


Jei e-veiklai vykdyti naudojate ,,Stripe”, ,,PayPal” ar kitą pinigų surinkimo įrankį, nepamirškite jo uždeklaruoti (FR0526) VMI, kaip užsienio banko sąskaitą. Deklaruoti užsienyje esančio pinigų surinkimo įrankio nereikia, jei jame metinės apyvartos <15’000 Eur, bet ši išimtis taikoma tik fiziniams asmenims. Juridiniai asmenys deklaruoja užsienio šalyse esančias banko sąskaitas nuo pirmo Eur. Jei pranešimas nebus pateiktas, asmeniui gali būti pritaikyta sankcija: 780 € -1950 € (ANK 207 str., 2 d.). Pranešimą reikėtų pateikti per 5 d.d. dienas po sąskaitos atidarymo.

Jei sąskaita (pinigų surinkimo paskyra) neturi numerio, pvz. ,,PayPal”, ją deklaruojant reikia nurodyti elektroninio pašto adresą, kuris naudojamas, jungiantis prie ,,PayPal” paskyros.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/prane%C5%A1imas-apie-finansines-s%C4%85skaitas-fr0526-rrc910-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FE3A0039CD52/asr


2021-09-24 užregistruotas PVM įstatymo pakeitimas, kuriam pritarus būtų nustatytos 50-100 % sankcijos dėl PVM deklaracijoje sumažinto mokėtino PVM arba neuždeklaruoto mokėtino PVM. Sankcija būtų taikoma PVM mokėtojams ir ne PVM mokėtojams.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/213090d01cfc11ecad9fbbf5f006237b


2021-09-15 patvirtintas savarankiškai veiklą vykdančių asmenų mokesčių PSD, VSD sumokėjimo pakeitimas, kuris pradės galioti nuo 2022-05-01:
1. Fiziniai asmenys (FA) įmokas ,,Sodrai” galės mokėti vienu įmokos kodu. Kodas turėtų būti paskelbtas iki 2022-05-01;
2. PSD, ar VSD mokesčio permokos bus automatiškai sudengiamos su PSD ar VSD mokesčių skolomis be papildomų prašymų.
Savarankiškai veiklai vykdantys asmenys: gyventojai vykdantys IDV, MB nariai, IĮ savininkai. MB ir IĮ savininkų įmokos PSD įmokos bus rodomos fizinių asmenų kortelėse tik tuo atveju, jei jų įmonės likviduojamos. Jei įmonės nėra likviduojamos, šių savarankiškai veiklą vykdančių asmenų PSD įmokos bus rodomos įmonių mokamo PSD mokesčio apskaitoje.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ae02070162f11ec9f09e7df20500045


Notarai teikia paslaugas verslui ir gyventojams, kurias pilnai apmoka patys gyventojai ir verslas. Notarų veiklos nefinansuoja valstybė. Jei norite parduoti nekilnojamą turtą ir turite teisinių žinių, kad patys galėtumėte sudaryti sandorį, vis tiek turėsite pirkti notaro paslaugas, nes kitaip negalėsite užregistruoti pardavimo sandorio.
Tai ko gero vienintelė privati komercinė veikla, kurioje valstybė mano, jog kuo mažiau bus paslaugų tiekėjų, tuo geresnės kokybės paslauga bus suteikta ir tuo geriau bus patenkintas viešas interesas.
2021-09-23 užregistruotas notariato veiklos pakeitimo projektas, kuriam pritarus notarų turėtų padaugėti, nes notarui būtų priskiriama mažesnio apgyvendinimo teritorija.
Dabar viena notaro vieta yra sukuriama dėl teritorijos, kurioje gyventojų skaičius yra nuo 10’000 iki 15’000. Projekte siūloma sumažinti imtį nuo 7’000 iki 10’000.
Ką mano viešas interesas, ar tikrai jis yra geriausiai patenkinamas, jei rajone yra 5000 gyventojų ir jų tarpe yra teisinį išsilavinimą turintis asmuo, bet jam neleidžiama tame rajone verstis profesine notarinių paslaugų praktika, nes taip nustatyta teisės aktuose.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/98d44b001c6f11ecad9fbbf5f006237b


Lietuvos nuolatiniai gyventojai moka turto paveldėjimo mokestį nuo VISO pasaulinio paveldėto turto.
Mokesčio tarifai yra nuo 0 iki 10%, žr. paveiksliuke.
Notaras yra atsakingas įsitikinti, kad paveldėjimo mokestis sumokėtas ir kai paveldėjimo mokestis yra sumokėtas, tik tada jis išduoda paveldėjimo teisės liudijimą (yra išimčių).
Savivaldybė gali sumažinti arba panaikinti paveldėjimo mokestį arba nukelti jo mokėjimo terminą 1 metams.
Jei gyventojas jau yra sumokėjęs paveldėjimo mokestį užsienio šalies biudžetui už toje užsienio šalyje paveldėtą turtą ir ta šalis yra viena iš 43 šalių, kurias patvirtino FM, tokiu atveju gyventojui reikės sumokėti tik skirtumą, jei toks bus tarp paskaičiuoto lietuviško paveldėjimo mokesčio ir užsienietiškojo.
Nenuolatiniai LT gyventojai taip pat moka paveldėjimo mokestį už turtą, kuris yra registruotas Lietuvoje (šautuvai, automobiliai, nekilnojamas turtas, lėktuvai, laivai ir kt.).
1004_1

Šaltiniai:
FM įsakymas dėl 43 šalių, kuriose sumokėtas paveldėjimo mokestis atskaitomas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C5FE0D6C6C1/asr
Paveldėjimo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197557/asr
LRV nutarimas pagal kurį mažinama paveldėto turto apmokestinamoji vertė 30%: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.198649/asr
VMI paaiškinimas (grožinė literatūra, ne teisės aktas kaip ir mūsų žinutė): https://www.vmi.lt/evmi/paveldimo-turto-mokestis1


2021-09-22 Sveikatos ministras sutrumpino saviizoliacijos laiką iš 14 dienų į 10 dienų dėl COVID-19. Saviizoliacijos laikas tam tikrais atvejais gali būti trumpinamas iki 7 dienų. Įmonės vadovas turi užtikrinti saugias darbo sąlygas visam kolektyvui ir rūpintis, kad darbuotojai esantys izoliacijoje nepažeistų nustatytų SAM reikalavimų.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/847f15601bbe11ec93af8a5fb475d9bd


2021-09-29 10:00 val. vykusi vieša diskusija Finansų ministerijos darbo grupėje apie tai:
1. Ar padidinti ,,Sodros” mokesčius individualią veiklą vykdantiems (IDV), MB ir IĮ:
1.1. Ar pakelti visiems, kam taikomos 43 VDU ,,Sodros” lubos, ,,Sodros” lubas nuo 43 VDU iki 60 VDU (kada nebeskaičiuojami ,,Sodros” mokesčiai).
1.2. Ar nustatyti IDV vykdantiems 12 MMA grindis ,,Sodros” mokesčiams (kai mokami mokesčiai ,,Sodrai”, nors pajamų nėra).
1.3. Ar didinti VSD mokesčių tarifą (įtraukiant papildomas VSD draudimo paslaugas) IDV.
1.4. Ar panaikinti ,,Sodros” mokesčių skaičiavimui taikomus 0,9 (IDV) ir 0,5 koef. (MB, IĮ), dėl kurių ,,Sodrai” mokesčiai buvo skaičiuojami ne nuo visų GPM apmokestinamųjų pajamų.
2. Ar didinti NPD.
Buvo diskutuojama ar visi šie siūlymai sukurs teisingesnę mokestinę sistemą ir skatins dar labiau mokėti mokesčius ir sumažins šešėlį. Aišku, kad nebuvo liečiami tantjemų ir autorinio atlyginimo, bet nevykdantys IDV, gyventojai.

Vaizdo įrašas: https://www.facebook.com/finansu.ministerija/videos/1473732793005207

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“