Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Algų ir atostoginių skaičiuotojams

2019 12 24

Jei gruodžio mėnesį skaičiuojate atostoginius už sausį arba kažkaip kitaip mokate algas, reikėtų nepamiršti šių dalykų:

 1. 2020 m. papildomo kaupimo % keičiasi iš 1,8 % į 2.1 %. O tai reiškia, kad iš sausio mėnesio atostoginių dalies reikės išskaičiuoti ne 1,8 % papildomo kaupimo įmokas Sodrai, bet 2,1 %.
 2. Nors 2020 m. NPD skaičiavimo tvarka keičiasi, 2020 m. nauja NPD formulė bus taikoma tik toms išmokoms, kurios bus išmokėtos 2020 m. Taigi, jei 2020 m. atostoginiai išmokėti 2019 m., jūs taikote vieną mėnesio 2019 m. NPD visai priskaičiuotai 2019/12 ir 2020/01 periodo sumai.
 3. Jei 2019 m. gruodžio algą išmokėsite 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau, jai negali būti taikomas 2019 m. NPD, nes šiai daliai reikės taikyti 2020 m. NPD.

Paprastai, kad būtų išvengta sudėtingų perskaičiavimų, šitą metų kirtimo ir NPD keitimo problemą dažniausiai verslas sprendžia taip:

2019 m. išmokamas avansas, kurio suma = 2019 m. gruodžio mėn. NPD, o jis 2019 m. skaičiuojamas pagal formulę:

NPD = 300 – 0.15 x (DU – 555), kur DU – darbo užmokestis iki mokesčių, jei DU < 555 EUR, NPD = 300. Jei nėra laiko skaičiuoti, galima išmokėti 300 EUR avansą, kai algos yra ne mažesnės už MMA, kad būtų pilnai išnaudotas metų NPD.

2020 m. NPD formulė ko gero bus: NPD = 350 – 0.17 x (DU – 607), jei DU < 607 EUR, tai NPD = 350 EUR.

GPM Įstatymo pakeitimas dar neužregistruotas, bet projektas yra pateiktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/42d3ed320d1911ea8649a5fd254c4864?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=b4a8ad69-c363-424e-95c2-8fc9b0a7e83c&fbclid=IwAR3ISOZj10xj3dJT1ZlUTCyJEiF7LeMpvvgFrEjR72vo-8O4QOUVoMssUas

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/naujienos/svarbi-zinia-siemet-karjera-pradejusiems-jaunuoliamslaukia-sprendimas-del-pensiju-kaupimo?fbclid=IwAR3pOBtSuLRymsuitvW1UQjInsxXr6fg-UE0HKIdA9wVVkt9V-d8AIvHfRs


Nuo 2019-12-19 galioja naujos taisyklės dėl duomenų registravimo Registrų centre.

Keli pokyčiai:

 1. RC dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai elektroniniu būdu per RC savitarną. Teikiant dokumentus e-būdu per RC savitarną, dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu sertifikatu, patvirtintu elektroniniu parašu. Kvalifikuoto sertifikato duomenys turi apimti pasirašančio asmens specialų atributą – asmens kodą.
 2. Kai dokumentai RC teikiami asmeniškai, turi būti pateikiamas dokumentų ir duomenų teikėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, o kai siunčiami paštu – šio dokumento kopija (taip nebuvo, kad reikėtų, siunčiant paštu dokumentus, pridėti asmens dokumento kopiją). Taigi, jei siųsite įgaliojimą paštu, nepamirškite į voką įdėti ir įgaliojimą pasirašiusio asmens paso kopijos.
 3. RC tikrins įmonių pavadinimus, ar nėra tokių pačių pavadinimų, nevertinant juridinio asmens teisinę formą nusakančių žodžių ar jų santrumpų. Anksčiau registruodavo tuo pačiu pavadinimu MB ir UAB, net negavę leidimo iš anksčiau įsteigto asmens. Todėl buvo įmanoma užregistruoti MB su tokiu pačiu pavadinimu, kokį jau turi UAB, neturint jokio UAB-o leidimo.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c99c90d01da211eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR2ivrM3uSfz1OA8XBHDlpa61w0Ozbb4vpkRX0jddbuBc0QgYUG7jB1P5qQ


2019-12-13 Patvirtinti 2020 metų metiniai vidutiniai dydžiai.

 1. Mėnesio darbo dienų skaičius:
  • 5-ių d.d. savaitei – 21,1 d.d. (253 d.d./ 12 mėn.);
  • 6-ių d.d. savaitei – 25,3 d.d. (303 d.d./ 12 mėn.);
 2. Darbo valandų skaičius:
  • 5-ių d.d. savaitei – 168,2 val. (2 018 val./ 12 mėn.);
  • 6-ių d.d. savaitei – 167,5 val. (2 010 val./ 12 mėn.);

Jeigu įmonės:

Šie dydžiai yra naudojami vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimui, kai įstatymais, kolektyvine ar darbo sutartimi garantuojamas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (jo dalis) ar kelių vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių suma nenurodant konkrečios datos (išeitinė išmoka ir kita). Tada vidutinis mėnesinis darbo užmokestis apskaičiuojamas: darbuotojo 1-as vid. dieninis darbo užmokestis ar 1-as vidutinis valandinis darbo užmokestis, dauginamas iš metinio vidutinio mėnesio darbo dienų arba vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką.

Šiuos dydžius taip pat naudoja įmonės, kad patvirtintų atostoginių skaičiavimo tvarką, kai darbuotojas dirba kitokiu, nei 5.d.d ar 6.d.d. režimu, kuris nėra aptartas DK. Pagal šiuos dydžius parengtos atostoginių skaičiavimo tvarkos, nepažeistų darbuotojo interesų ir įmonė nebūtų apkaltinta dėl neteisingo atostoginių skaičiavimo būdo pasirinkimo.

Primename, kad, jei darbuotojo darbo režimas nėra aptartas DK (DK aptarti tik du 5 ir 6 d.d. rėžimai), tai tokiu atveju įmonė privalo pasitvirtinti savo atostoginių skaičiavimo tvarką. Buhalteris neturi jokios teisės pats nuspręsti, kaip turėtų būti skaičiuojami atostoginiai, kai darbuotojo darbo sutartyje yra numatytas kitoks darbo režimas nei 5 ar 6 d.d. tipinė savaitė. Buhalteris gavęs užduotį paskaičiuoti atostoginius darbuotojui, kai jo darbo režimas nėra aptartas DK, privalo sustabdyti tokių atostoginių skaičiavimą iki tol, kol vadovybė nepateiks patvirtintos tvarkos. Jei buhalteris viršytų savo įgaliojimus ir paskaičiuotų atostoginius ne pagal įmonės nustatytą tvarką, jis, ko gero, turėtų atlyginti nuostolius įmonei dėl viršytų įgaliojimų ir neteisingai atlikto darbo.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d68d950215f11eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR0GDUnEYEXA-5pUe5M_9rhESY_boi59eM0-sotbnTpb3yfO2Aqy0XDc-Uc


Kada, kompensacijos mokamos darbuotojui, neapmokestina GPM, PSD, VSD mokesčiais.

Dažniausios trys taisyklės:

 1. Darbdavys turi patvirtinti kompensacijų mokėjimo taisykles, kuriose nustatoma tvarka, pagal kurią yra įvertinamos kompensacijos ir jos yra taikomos visiems darbuotojams vienodai.
 2. Nepiktnaudžiauti.
 3. Dokumentuoti.

Video (Ar apmokestinamos kompensacijos už darbuotojo priemonių ar turto naudojimą?): https://youtu.be/pWkVujgoTSE

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“