Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Aktualu lietuviams, gyvenantiems ir dirbantiems JK

2021 01 18

Jungtinėje Karalystėje teisėtai gyvenantys ir dirbantys lietuviai ir toliau galės naudotis socialinėmis garantijomis bei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai numato nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas.
Lietuviams, taip pat kaip ir kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, ir toliau bus užtikrinama socialinė apsauga ir sveikatos priežiūros paslaugos:
• Ligos išmokos;
• Motinystės ir tėvystės išmokos;
• Neįgalumo, senatvės, maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos;
• Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmokos;
• Išmokos mirties atveju;
• Nedarbo išmokos;
• Priešpensinės išmokos.

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktualu-lietuviams-gyvenantiems-ir-dirbantiems-jungtineje-karalysteje


Iki 2021-02-15 VMI yra teikiami duomenys apie 2020 m. išmokas gyventojams. Šiemet VMI GPM312 deklaracijų nestabdo ir iš karto praneša apie skirtumus:
1. Jei yra skirtumai tarp mėnesių deklaravimų GPM313 ir metinės GPM312, bus pranešimo tekstas apie skirtumus tarp GPM313 ir GPM313. Kokios sumos buvo deklaruotos pamėnesiui ir apie kokį skirtumą eina kalba, VMI informacijos pranešime nenurodo, nors tikrai žino ir mato.

0118_1

  1. Jei deklaruojate išmokas pagal verslo liudijimą, bus labai rimta klaida, jei nurodysite visą verslo liudijimo numerį, kurį įrašo VMI į pažymą ir gausite pranešimą, kad būtina patikslinti deklaraciją.

0118_2

GPM312 Griežtai draudžiama rašyti visą verslo liudijimo numerį. Reikia įrašyti tik dvi raides ir šešis skaičius ir jokių kitų ženklų, kurie yra šalia verslo liudijimo ir verslo liudijime, nors jie nedaloma VL numerio dalis.
VMI tikrai užaugo per 30 nepriklausomybės metų, bet mes norime, kad dar labiau pasistengtų ir nešokdintų verslo dėl brūkšnelio ir dėl to, kad VMI EDS sistema nesugeba perskaityti MANO VMI sukurtų verslo liudijimo kodų.
Sėkmės ir kantrybės mums visiems deklaruojant išmokas fiziniams asmenims.
Pagal GPM312 uždeklaruotas sumas bus formuojamos metinės gyventojų deklaracijos ir mokami gyventojų mokesčiai.


Primename, kad nuo 2021 m. yra taikoma nauja pelno mokesčio lengvata (0 %), jei investicija į privatų kapitalą atitinka visas šias sąlygas:
1. Investicijos dydis (min: 20-30 mln. Eur) ir darbuotojų skaičius (min: 150-200)

0118_3

2. ≥ 75 % pajamų yra iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prie globos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos, kai jos gautos įgyvendinant stambų projektą.
3. Yra pasirašyta stambaus projekto investicijų sutartis su LRV iki 2025-12-31.
4. Reikės auditoriaus išvados dėl atitikimo PMĮ nuostatoms.
5. Lengvata taikoma, jei yra suderinama su ES teisės aktais.
6. Maksimalus investicijos lengvatos taikymo periodas iki 20 metų.
Į investicijos dydį nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos neįtraukiamos.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/33044200bd2811eab9d9cd0c85e0b745


2021 m. didėja socialinė pagalba šeimoms auginančioms vaikus.

2021 m. didėja vaiko pinigai nuo 60 iki 70 eurų.
111 Eur/vaikui vaiko pinigai skiriami, jei:

Vaiko pinigai mokami už visus vaikus iki 18 metų. Gali būti mokami ir už vyresnius vaikus iki 21 m., jei jie mokinasi vidurinėje mokykloje bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

II. Parama mokyklinukams.
Nuo 2021m. rugsėjo mokyklose nemokami pietūs bus:

III. Jei vaiką augina studijuojantis asmuo ir dėl mokymosi jis neturi sukaupęs draudiminio stažo, už vaiko priežiūrą iki 2 m. bus papildomai skiriama 240 Eur/mėn., nepriklausomai nuo studentų tėvų amžiaus.

0118_4

0118_5

Daugiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a51a3880414511ebb394e1efb98d3e67

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ca706c62490d11ebb394e1efb98d3e67?

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintas-2021-metu-biudzetas-dides-vaiko-pinigai-pensijos-ismokos-ir-minimali-alga


Primename, kad jei dėl COVID-19 įmonė teikė darbuotojų apsaugos priemones, kad užtikrintų jų izoliaciją įmonėje:

1. Kompensavo a/m nuomą, kurą, kad darbuotojas vyktų į darbą ne visuomeniniu transportu.
2. Organizavo ir apmokėjo darbuotojų maitinimą darbo vietoje.
3. Patyrė renginio/komandiruotės atšaukimo sąnaudas.
4. Išnuomojo gyv. paskirties patalpas, kad jose darbuotojas dirbtų, nes dėl esamos situacijos negalėjo sudaryti saugių sąlygų darbo vietoje.
Šios sąnaudos priskiriamos prie sąnaudų, kurios mažina pelno mokesčiu apmokestinamas pajamas.
Kompensacijos išmokėjimui neužteks darbuotojo prašymo, reikės:
1. Patirtų sąnaudų dokumentų (pvz. elektros sąskaitos).
2. Įrodymo, kad darbuotojas apmokėjo sąnaudas (mokėjimo pavedimo kopijos).
3. Papildomų skaičiavimų ar tvarkos kaip jie atliekami, jei yra kompensuojama ne visa patirtą sąnaudų suma.
Pvz. elektros sąnaudų kompensavimo atveju, kompensuojama pagal naudojamų įrangos galios. Jei kompiuteris su monitoriumi turi ~200 W, tai mėnesio elektros sąnaudos, dirbant 160 val. būtų 32 kW. Už tiek kW įmonė galėtų sumokėti darbuotojui kompensaciją, jei gautų sąskaita už elektrą ir įrodymą, kad darbuotojas pats už ją sumokėjo elektros tinklams.
Šaltinis: 2020-09-22 LBAA nemokami VMI mokymai nariams.

0118_6

0118_7

0118_8

0118_9

0118_10

Daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/dirbant-is-namu-didesnes-saskaitos-ar-jas-turetu-apmoketi-darbdavys.d?id=85761865


Nuo 2021 m. padidėjus išmokai, apdraustieji gaus didesnes ligos išmokas ir mažės socialinio draudimo įmokų ,,lubos”.

Padidėjus MMA, keisis „Sodros“ įmokų ,,grindys“, kai žmogus uždirba mažesnę nei minimalią algą. Darbdavys VSD įmokas už darbuotojus apskaičiuoja nuo mokamo darbo užmokesčio ir papildomai iš savo lėšų sumoka skirtumą iki minimalių socialinių garantijų.
Šaltinis: SADM.

0118_11       0118_12


MB narių mokesčiai, kuriuos sumoka MB. 2021 m. MMA yra 642 Eur.
Papildomo kaupimo 2,1 % keičiamas į 2,4 %.
Dėl šio dalyko keičiasi MB nario mokamos mėnesinės įmokos nuo MMA dėl vienerių metų pensijinio stažo įgijimo.

Jei 2,1 % → 2.4 %, tai įmokos 96,70 Eur → 104,20 Eur.
Jei 3 %, tai įmokos 102.16 Eur → 108,05 Eur.

Mažoji bendrija už savo narį PSD įmokas turi sumokėti iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos.
Už 2021 m. sausį naujo dydžio įmokas reikia sumokėti iki 2021-01-31.
Rekomenduojama e-bankininkystėje padaryti automatinį periodinį mėnesinį PSD įmokų mokėjimą iki 2021-12-31, kad nepamiršti jas kas mėnesį susimokėti.
Jei įmokų mokėjimas pavėluos bent vieną dieną, nemokamo gydymo nebus tol, kol nebus sumokėtas įsiskolinimas ir avansas už ataskaitinį mėnesį. Už PSD nedraudiminį periodą, niekas gydymo išlaidų nepadengs, nors PSD mokestis už tą periodą bus sumokėtas vėliau.

0118_13


Užimtumo tarnyba atnaujino informaciją apie subsidijas:
1. Įmonėms.
2. Savarankiškai dirbantiems.
3. Gyventojams praradusiems darbą.

Daugiau: https://uzt.lt/covid-19/


Nuo 2021 m. galima vietoje popierinių sąskaitų naudoti elektronines sąskaitas, bet toliau lieka kebli vieta dingusių sąskaitų:

Pagal tokias 2021 m. Pelno mokesčio ir PVM įstatymų redakcijas, kokios yra dabar nuo 2021m., PVM sąskaitos faktūros yra tinkamos tokioje formoje, kokioje jos yra gautos, pavyzdžiui:
1. gavai iš pardavėjo e-mail’u sąskaitą pdf forma, nors jinai nepasirašyta e-parašu, jinai tinka.
2. gavai iš pardavėjo e-mail’u nuskanuotą sąskaitą, nors matosi kad jinai yra kopija, jinai tinka, nes atitinka įstatymo reikalavimą.
3. bet jei gavai tokią pačią skanuotą sąskaitą ir kažkaip matosi, kad buvai ją pametęs, o čia atsiųstas jos dublikas, jau reikės gyvo popierinio dokumento, kuriam originaliai parašyta kopija tikra ir yra tikras parašas.
Yra lūkestis, kad sąskaitų dublikatams būtų taikoma tokia pati tvarka kaip normalioms PVM sąskaitoms, neanalizuojant kodėl ta sąskaita buvo siųsta antrą kartą (gal e-mail’as buvo klaidingas, gal ne tuo paštu išsiuntė, gal pardavėjas pamiršo perduoti įmonei, o gal vadovas tiesiog ją pamiršo paimti ir t.t.)
Nepamirškite, kad saugant kopijas išlieka rizika ginčo metu neapsiginti, kad buvo tokio pačio turinio sąskaita, kokią turi pardavėjas. Visada verslui reikėtų pagalvoti ir įsivertinti rizikas ir nusistatyti tvarką, kada pasirenkama turėti originalius dokumentus.
Šaltinis: PVM įstatymo 78 str. 7 d.

Daugiau:
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eafca1c025b711eb932eb1ed7f923910

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.163423/asr

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“