Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA kolegijos posėdis

2017 02 15

2017-02-15 įvyko pirmasis LBAA naujos kolegijos posėdis.

Posėdžio metu buvo aptarta 16 klausimų ir priimta 12 nutarimų.

Iki posėdžio datos LBAA atstovai dalyvavo šešiuose susitikimuose su valstybinių ir kitų institucijų atstovais, teikė keturis raštus su įvairiomis pastabomis, bei gavo tris užklausas pateikti savo pastabas įvairiais klausimais.

Posėdžio metu buvo pakeista LBAA struktūra ir nustatyta, kad LBAA dabar turės keturis komitetus:

Mokymo ir profesinės veiklos komitetas bus skirstomas į tokias grupes:

Etikos komiteto tikslai tobulinti etiško elgesio apskaitos srityje reglamentavimą, šviesti visuomenę, skatinti buhalterių ir apskaitos įmonių iniciatyvumą, skatinant etišką elgesį apskaitos srityje. Komitetas nagrinėja LBAA kolegijos ir kitų LBAA komitetų pateiktą informaciją apie Etikos kodekso pažeidimus, atsako į paklausimus dėl Etikos kodekso taikymo buhalterių profesinėje veikloje, teikia siūlymus dėl Etikos kodekso reikalavimų įgyvendinimo, vykdo kitas funkcijas, susijusias su Etikos kodekso vertinimu ir laikymosi priežiūra, bei su komiteto ir LBAA tikslų siekimu. Skiria drausminančias priemones pagal Kokybės kontrolės komiteto atlikto skundo tyrimo išvadas.

Mokymo ir profesinės veiklos komitetas yra didžiausias LBAA komitetas, kurį sudaro ir anksčiau minėtos grupės. Šis komitetas yra atsakingas už LBAA vykdomą veiklą – mokymus, egzaminus, regionų plėtojimą, apklausas, informacinius pranešimus, marketingą, IT klausimus ir t.t.

Kokybės kontrolės komitetas siekia, kad LBAA nariai atliktų savo pareigas, vadovaudamiesi buhalterių profesionalų etikos kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos vedimą, taip pat siekia, kad LBAA nariai vengtų profesiją diskredituojančių veiksmų. Komitetas nagrinėja skundus, susijusius su LBAA narių profesine veikla ir darbo kokybe, atlieka tyrimus ir perduoda Etikos komitetui tyrimų rezultatus, teikia išaiškinimus į paklausimus darbo kokybės klausimais.

Užsienio reikalų komitetas yra atsakingas už bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis. Jis siekia IFAC ir FEE narystės, bendradarbiauja su užsienio šalių profesinėmis organizacijomis, domisi tarptautine praktika ir užsienio šalių asociacijų veikla.

LBAA kolegija kviečia prisijungti aktyvius buhalterius ir įsitraukti į minėtų komitetų ar grupių veiklą. Apie savo pageidavimą prisijungti prie LBAA veiklos reikėtų informuoti el. paštu admin@lbaa.lt

Daugiau informacijos apie komitetų veiklą galima teirautis telefonu 8 655 59 296.

LBAA kolegijos posėdžių nutarimų suvestinė

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“