Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2024-03-28 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

2024 04 16

🧐Jam pritarus nuo 2025 m. užsieniečiui, išlaikiusiam valstybinį kalbos egzaminą, pirmus metus bus taikomas ženkliai mažesnis GPM tarifas, nei Lietuvos gyventojams.
🧐Seimo nariai, mano kad toks GPMĮ pakeitimas paskatins užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, integraciją.
❓Su autoriniu atlyginimu gaunasi įdomiai: AR parašyta, kad kiekiama sumažinti GPM, bet autorinio atlyginimo NE iš darbdavio atveju progresyvusis GPM tarifas būtų padidintas, nes vietoje 20 % yra siūloma taikyti 28 %.
✔️ Teisės akto projekto tekstas
✔️ Aiškinamasis raštas (AR)

GPMI_proj


2024-03-26 UŽREGISTRUOTI DU ĮSTATYMŲ PROJEKTAI, DĖL KURIŲ LBAA PATEIKĖ RAŠTĄ

💡Pritarus įstatymų projektams, būtų licencijuojama apskaitą tvarkančių asmenų veikla. LBAA pateikė raštą Finansų ministerijai, EIM, SVVT, kurį galite rasti čia.
👉 Įstatymo projektai, dėl kurių teikiamas raštas:
✔️ Finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
✔️ Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2 ir 46-1 straipsniais įstatymo projektas
‼Nepritariame įstatymo projektui dėl šios priežasties:
1. LR Finansinės apskaitos įstatyme siūloma įtvirtinti nuostata, kad informuodamas institucijas, apskaitą teikiantis asmuo patvirtina susipažinęs su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktais, suponuoja minėto įstatymo viršenybę prieš visus kitus teisės aktus, ne mažiau reikšmingus teikiant kokybiškas apskaitos paslaugas.
2. Be kita ko, FAĮ projekto 2 str.2 d. numatytas automatinis patvirtinimas apie susipažinimą su nurodytais teisės aktais informuojant apie apskaitos paslaugų vykdymą yra perteklinis, nes jame įrašyti subjektai jau yra įpareigoti vykdyti LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytas prievoles.
3. Diskriminacinės nuostatos projekte sukuria sąlygas tą patį darbą atlikti be apribojimų, jei jis būtų atliekamas dirbant pagal darbo sutartį ar pačiam asmeniui tvarkant savo apskaitą ir kartu vadovaujant įmonei. Valstybinėse įmonėse galės apskaitos paslaugas teikti asmenys, kurie negalėtų (pvz. dėl teistumo) teikti šių paslaugų pagal individualią veiklą ar per apskaitos paslaugų teikėją- juridinį asmenį.
4. Papildomi reikalavimai būtų taikomi tik Lietuvoje registruotiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kas sumažins Lietuvos mokesčių mokėtojų konkurencingumą lyginant jį su užsienyje registruotais asmenimis. Šiuo metu apskaitos paslaugų technologiniai pasiekimai leidžia paslaugas teikti per nuotolį be jokių trikdžių.
5. Papildomi reikalavimai padidintų motyvaciją, pirkti užsienio asmenų paslaugas, nes jų paslaugos būtų pigesnės dėl mažesnių daug resursų kainuojančių pinigų plovimo prevencijos procedūrų (naudos gavėjo nustatymo) įgyvendinimo.
6. Jokie ES teisės aktai nenustato tokių reikalavimų sandėlio, pardavimų ar kitų apskaitos operacijų registraciją atliekančiam asmeniui. ES teisės aktai reglamentuojantys pinigų plovimo ir kovos su terorizmu veiklą, nustato padidintą dėmesį atkreipti į finansų konsultantus ir asmenis, kurie vykdo tą veiklą.
7. Reguliacijos, numatytos šiame pakeitime tik sudarys biurokratinius barjerus, griaus pasitikėjimą sistema, nes valstybė valdo ir gali susieti daug informacijos apie asmenį iš įvairių registrų (VMI individualios veiklos registrai, Juridinių asmenų registrai, VRM teistumo registrai ir kiti)
8. Projektai neteikia jokio atsakymo, kas bus jei asmuo nebus užsiregistravęs RC arba jei asmuo bus pažeidęs naudos gavėjo nustatymo procedūrą (pvz. neatnaujino kliento asmens dokumento kopijos, kai pasibaigę senojo galiojimas).
9. Projektas ir jo aiškinamasis raštas neteikia informacijos, kam bus prieinamas užsiregistravusių asmenų registras ir kokia problemą jis sprendžia.
‼‼‼‼‼‼‼‼‼
❤️Pritariame projekto nuostatoms dėl reikalavimų nepriekaištingai reputacijai (teistumo nebuvimui) apskaitą tvarkančiam asmeniui netaikant išimčių asmenims, kurie dirba pagal darbo sutartį.
Sutinkame, kad būtina turėti registrą asmenų teikiančių apskaitos paslaugas ir siūlome tikslinti FAĮ projektą ir nustatyti, kad:
1. Apskaitos paslaugų teikėjai, kurie teikia paslaugas Lietuvoje įsikūrusiems asmenims, nepriklausomai nuo savo registracijos vietos, veiklos apmokestinimo ir vykdymo formos, turėtų apskaitos paslaugų veiklos vykdymą Lietuvoje registruoti Registrų centre (RC).
▪ Fizinio asmens individualios veiklos registracijos atveju, RC registracija galėtų būti vykdoma automatiškai gavus duomenis iš VMI apie apskaitos paslaugų IDV pažymos išdavimą ar panaikinimą.
▪Tokiu atveju registruotis RC turėtų ir asmenys teikiantys visas apskaitos paslaugas pagal darbo sutartį, įmonių vadovai, kurie neturi buhalterio ir patys tvarko savo apskaitą, bei visi individualią veiklą vykdantys asmenys, kurie patys be buhalterio pagalbos tvarko savo veiklos apskaitą.
▪Teisti asmenys vykdantys ekonominę veiklą, negalės patys tvarkytis savo apskaitos ir turės turėti apskaitą tvarkantį asmenį, kuris nėra teistas.
2. RC turėtų būti viešai matoma duomenų bazė apie užsiregistravusius asmenis, kad apskaitos paslaugų pirkėjas galėtų pasitikrinti ar asmuo yra šiame sąraše
3. Siūlome nustatyti sankcijas ekonominę veiklą vykdantiems asmenims, kurių apskaitą tvarkytų neregistruoti asmenys arba kurie nėra pateikę duomenų VMI apie apskaitą tvarkantį asmenį.
4. Siekiant aiškumo, kam papildomi reikalavimai turėtų būti taikomi, rekomenduojame įstatyme detaliai apibrėžti apskaitos paslaugą ir apskaitos funkcijas. Šiuo metu apskaitos paslaugos yra ne finansinių ir mokestinių ataskaitų sudarymas, bet tik ūkinių operacijų registracija, kurią gali atlikti įvairiausius darbus atliekantys asmenys:
4.1. Sandėlininkas registruojantis prekių gavimą ir išdavimą;
4.2. Vadybininkas išrašantis pardavimo sąskaitą;
4.3. Įmonės savininkas (vadovas) pats registruojantis ūkines operacijas, kai metų gale paprašo. specialisto, kad iš suvestų duomenų parengtų metines ataskaitas.
‼Atkreipiame dėmesį, kad į apskaitos paslaugų apibrėžtį nepatenka asmuo, kuris:
☑️sudarė finansines, mokestines ataskaitas pagal kito asmens užregistruotas ūkines operacijas;
☑️paskaičiavo pelno mokestį, PVM, darbo užmokestį ar atliko kitus skaičiavimus;
☑️ sudarė dokumentus, pagal kuriuos apskaitą tvarkantis asmuo užregistruos ūkines operacijas;
☑️sudarė pinigų plovimo schemą ir t.t.
☑️suveda duomenis i.SAF ir t.t.
5. Siūlome PPTFPĮ projekte nustatyti FNTT funkciją: visuomenės konsultavimas pinigų plovimo ir kovos su terorizmu klausimais, mokymų vedimas.
🔹 Atkreipiame dėmesį, kad finansinių nusikaltimų tarnyba neteikia raktinių mokymų ar rekomendacijų, kurios leistų buhalteriams teisingai taikyti naudos gavėjo nustatymo procedūrą.
🔹 Dabartiniu metu per atkaklius prašymus didžiausiai Lietuvos buhalterius vienijančiai asociacijai pavyksta gauti tik vienus formalius mokymus per metus, kurių trukmė būna apie1 val. ir po kurių lieka dar daugiau neatsakytų klausimų.
🔹 Tokie mokymai yra imitacija, su tikslu formaliai atsikratyti LBAA prašymų suteikti trūkstamą švietimą.
6. Siūlome pinigų plovimo ir kovos su terorizmu stiprinimą pradėti ne nuo sankcijų, bet nuo švietimo, kurio mūsų nuomonę iš viso nėra.
▪Pavyzdžiui, LBAA yra parengusi pavyzdines praktines pinigų plovimo ir kovos su terorizmu tvarkas skirtas apskaitos įmonės, kurias atsisakė peržiūrėti FNTT, nes jiems tai nepriklauso daryti pagal įstatymą.
▪ LBAA negali iš FNTT gauti jokių pasiūlymų, patarimų, rekomendaciją, ką sudarytose tvarkose reikėtų pakeisti, nors yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį.
▪ Buhalteriai pagal teisės aktus paversti į pinigų plovimo prevencijos pareigūnus, be galimybės įgyti reikalaujamas kompetencijas.
▪ Esant tokiai padėčiai 99 % visų buhalterių tiesiog nesupranta pinigų plovimo ir kovos su terorizmų prevencijos reikalavimų taikomų buhalteriams.


APIE RIBOTO DARBINGUMO ASMENŲ UŽDARBĮ

🧑‍🦽Jei asmuo turi didesnį nei 55 % darbingumą, pvz. 60 %, jis pagal VSDĮ nuostatas, turėtų uždirbti ne mažiau nei MMA per mėnesį ir nesvarbu, kad jis negali dirbti 8 val. per dieną.
‼Jei už kelias darbo valandas per dieną gaunasi mėnesinė alga < MMA, darbdavys turi mokėti VSD, PSD įmokas nuo skirtumo tarp darbo užmokesčio ir MMA, nors taikomas valandinis atlygis yra ženkliai didesnis nei MVA.
🧐Taip yra dėl to, kad Seimo narių dauguma nusprendė, jog gyventojas turintys reikšmingą negalią ir fizinį darbą galintis dirbti tik 1/2 dienos, turėtų rasti darbą, kurio pilno etato darbo užmokestis yra 1848 Eur/mėn. (2 MMA). Kitu atveju darbdaviui toks darbuotojas kainuotų ženkliai daugiau, nei sveikas darbuotojas dėl šių papildomų sąnaudų:👇
1. Darbdavio papildomos sąnaudos dėl “Sodros” grindų taikymo.
2. Darbdavio darbo vietos įrengimo vienam darbuotojui sąnaudos (apranga, darbo priemonės, darbo vietos įrengimas ir t.t.), kuris atlieka ½ sveiko darbuotojo darbą.
3. Pelno mokesčio lengvatinio 5 % praradimas, kai v.s. darbuotojų skaičius viršija 10 (įdarbinus kelis darbuotojus, dirbančius pusę etato, reikia dvigubai daugiau darbuotojų ir greičiau pasiekiama 10 darbuotojų riba).
✔️VSDĮ 7 str.


2024-03-28 UŽREGISTRUOTAS NEDARBO SOC. DRAUDIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus nuo 2024-07-01 bedarbiai turės grąžinti nedarbo išmokas, jei išmokų mokėjimo metu jie:
1. Dirbo nelegalų darbą (dabar yra);
2. Vykdė nedeklaruotą individualią veiklą (nauja).
🧐Išimtis: bedarbis išmokos nepraras, jei pats informuos darbo inspekciją apie nelegalų darbą (dabar yra).
✔️ Teisės akto projekto tekstas


PRIMENAME, KAD NUO 2024-11-01 VISOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖS SU VIENU AR KELIAIS PARAMOS GAVĖJAIS PRIVALĖS SUDARYTI SUTARTIS

Jose būtų nustatoma pasiūlymo perduoti labdarai ir (ar) paramai skirtą maistą teikimo ir tokio maisto perdavimo tvarka ir sąlygos.
🧐Mažmeninės prekybos įmonės gali atsisakyti teikti labdarai ir (ar) paramai skirtą maistą, atsižvelgdamos į sutartyje nurodytą minimalų tokio maisto kiekį ir galimybes užtikrinti šio maisto saugos reikalavimus, o paramos gavėjai, atsižvelgdami į labdarai ir (ar) paramai skirto maisto poreikį ir galimybes (logistikos sąlygas, turimus išteklius ir kita) užtikrinti labdarai ir (ar) paramai skirto maisto saugos reikalavimus, gali atsisakyti priimti mažmeninės prekybos įmonės teikiamą pasiūlymą.
‼Jei mažmeninės prekybos įmonė nebus sudariusi maisto perdavimo sutarties su paramos gavėjais, jai gali būti paskirta 1000-3000 Eur bauda.
✔️ LR maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9, 12-2 straipsnių ir ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas


KADA FIZINIAI ASMENYS TURI MOKĖTI PELNO MOKESTĮ?

Jei galvojate, kad pelno mokestį moka tik juridiniai asmenys, tai taip nėra.
‼Gyventojai irgi turi mokėti pelno mokestį.
👉Pvz., jei gyventojas įsigijo nekilnojamą turtą, esantį Lietuvoje, iš užsienyje registruotos įmonės, nuo įsigytos turto kainos:
☑️ gyventojas turi sumokėti 15 % pelno mokestį VMI ir
☑️ šio mokesčio suma turi teisę sumažinti mokėtiną sumą užsieniečiui.
🧐Analogiška situacija būtų (skaičiuojamas withholding tax), jei Lietuvos įmonė įsigytų nekilnojamą turtą Ispanijoje ir jį parduotų iIspanui.
VMI video paaiškinimas

pelno_mok


LENGVATINIS 0 PROC. PELNO MOKESČIO TARIFAS

Kada mažai įmonei taikomas 0 % pelno mokesčio tarifas pirmais veiklos metais?
❤VMI video paaiškinimas

lengvatinis_tarifas


ŠIUO METU  YRA 12 GYVENTOJŲ GRUPIŲ, KURIOS YRA DRAUDŽIAMOS PENSIJINIU DRAUDIMU

Kai gyventojai negauna VSD apmokestinamųjų pajamų arba jų pajamos nesiekia MMA (žr. paveiksliuką).
——————————————-
Šaltinis – VSDĮ:
1 5 str. 2 d. ir 10 str. 3 d. 2 p. Ūkininkai ir jų partneriai;
2 10 str. 4 d. Vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą trumpiau nei 12 mėn.;
3 10 str. 3 d. 2 p. Šeimynos dalyviai;
4 6 str. 1 d. Valstybės tarnautojų sutuoktiniai ir partneriai, kai valstybės f-jų atlikimui gyvena užsienyje;
5 6 str. 1 d. LR Prezidento sutuoktinis arba partneris per Prezidento kadenciją;
6 6 str. 2 d. Vienas iš tėvų pasirinkęs gauti valstybės draudimą, kai augina vaiką iki 3 m.;
7 6 str. 3 d. Negalią turinčio asmens slaugytojas, kai slauga vykdoma namuose;
8 6 str. 4 d. Lietuvos kariuomenės kariai (privaloma, alternatyvi tarnyba);
9 6 str. 6 d. Dvasininkai ir vienuoliai, jei jie tarnauja tradicinėje ar valstybės pripažintoje religinėje bendruomenėje, jei nėra sukaupę 15m. pensijinio stažo;
10 6 str. 7 d. Meno kūrėjo statusą turintys asmenys;
11 6 str. 11 d. Sportininkai, gaunantys mažesnę nei MMA stipendiją, kuri paskirta pagal sporto įstatymą;
12 10 str. 1 d., 6 d. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir nepapuolantys į išimtis.

PENSIJINIS_DR


“SODRAI” NĖRA SUTEIKTA TEISĖ KEISTI VSD ĮSTATYMĄ IR NETAIKYTI JO NUOSTATŲ

Nuo 2018 m. iki 2024.02.27 “Sodra” konsultavo mokesčių mokėtojus (MB, IĮ savininkus ir IDV pagal pažymas), kad jie gali gauti socialines garantijas, jei mokės VSD įmokas nuo pasirinktos sumos, kai įmokų tarifai yra tokie patys, kaip ir kitiems asmenims.
🫵Nuo 2024.02.28 “Sodra” sako, kad taip nebuvo galima daryti nuo 2018 m. iki dabar, ir visi, kurie mokėjo “Sodrai” mokesčius pagal gautas konsultacijas, neįgis draudiminio stažo už 2023 m., o sumokėtos įmokos bus sugrąžintos gyventojams.
‼VSDĮ dėl savanoriško draudimo nesikeitė nuo 2018 m., todėl pagal Socialinio draudimo teisėkūrą, “Sodra” privalėtų anuliuoti užskaitytus draudiminius stažus ne tik už 2023 m. , bet ir už 2018-2022 m.
‼SVVT prie EIM pateikė siūlymą Seimui koreguoti VSDĮ atgaline data taip, kad jis atitiktų faktines aplinkybes ir nebūtų nubrauktas pensinis stažas gyventojams, kurie sąžiningai mokėjo įmokas, pagal gautus paaiškinimus iš “Sodros”.
🫵SADM sako, kad įstatymo nenori keisti, nes yra neteisinga mokėti socialinio draudimo įmokas, jei asmuo negauna pajamų.
🧐2024.04.11 žinutėje pateikėme 12 atvejų, kai yra teisinga mokėti VSD įmokas, kai asmuo negauna draudžiamųjų pajamų. Kodėl vieniems asmenims yra teisinga turėti VSD stažą nuo negautų pajamų, o kitiems neteisinga, politikai ir SADM paaiškinimo neteikia.
‼Jei nebus pritarta VSDĮ pakeitimui atgaline data, tūkstančiai gyventojų dėl klaidingai suteiktų paaiškinimų praras 6 metų stažą, nes pagal teisės aktus “Sodra” privalėtų skaičiuoti pensiją pagal galiojančius teisės aktus ir privalėtų atlikti perskaičiavimus už 50 m., jai buvo padarytos klaidos.
‼“Sodrai” nėra suteikta teisė keisti VSD įstatymą ir netaikyti jo nuostatų.

mb_pensija


VMI LAIŠKAI GYVENTOJAMS

VMI visą savaitę siunčia laiškus nuolatiniams Lietuvos gyventojams, primindama apie jų pareigą pateikti metinę pajamų deklaraciją.
Šio laiško tikslas:
👹 nėra išgąsdinti;
👹 nėra pasakymas, kad jūsų buhalterė kažką blogai darė su jūsų NPD;
😘 yra malonus priminimas, kad reikia susiplanuoti laiką asmeninių pajamų susiskaičiavimui ir deklaravimui.
VMI video paaiškinimas

vmi_laiskas


AVNT KONSULTACIJOS

Finansinių ataskaitų sudarymo, buhalterio pasirinkimo, likučių perdavimo, keičiantis buhalteriui, klausimais nemokamai konsultuoja AVNT, tel. +37052125464.

avnt

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“