Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2024-03-01 LBAA NARIŲ KONFERENCIJOJE FINANSŲ MINISTERIJA PRISTATĖ PLANUOJAMUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO POKYČIUS 

2024 03 19

🔹Finansų ministerija atsižvelgė į LBAA pasiūlymą leisti labai mažoms įmonės pasirinkti pildyti mažos įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos formą, išsaugant visas lengvatas dėl labai mažos įmonės finansinių ataskaitų rinkinio sudėties.
🔹Dabar pasirinkus pildyti mažos įmonės pelno nuostolio ataskaitą, reikėtų teikti pilną mažos, o ne labai mažos įmonės ataskaitų rinkinį.
🔹Paveiksliukuose labai mažos įmonės dabartinė pelno nuostolio ataskaitos forma, kurios daug kas nesupranta ir mažos įmonės pelno nuostolių ataskaitos formą, kurią pritarus projektui būtų galima rinktis ir neprarasti labai mažos įmonės teisę neteikti aiškinamojo rašto.
👉Šaltinis: 2024-03-01 LBAA narių nemokama konferencija, įrašas paskelbtas LBAA narių uždarame FB.

Mazos_imones_1 Mazos_imones_2


AR REIKIA KEISTI ATOSTOGINIŲ SKAIČIAVIMO TVARKĄ?

„Tegul buhalteriai nešneka nesąmonių, jų darbas yra skaičiuoti, kaip reikia. Jeigu sunku tą darbą dirbti, tai galbūt reikia galvoti apie darbo pakeitimą, nes atostoginių skaičiavimas tikrai nėra sunkus“.
🔹Taip buhalterio darbą įvertino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė. Tos pačios profsąjungos, kuri neteikia viešų ir skaidrių finansinių ataskaitų nei registrų centrui nei kituose šaltiniuose.
🔹Ką mano buhalteriai ar galėtų būti supaprastinta atostoginių skaičiavimo tvarka, kad darbo užmokesčio skaičiavimui atlikti tiktų nebrangios, kad ir užsienietiškos programos, bei nereikėtų sudėtingų algoritmų vidurkio skaičiavimui.
✔️Šaltinis
🔹Seime užregistruotas projektas, kuriam pritarus Profsąjungos nebebus vienintelės asociacijos principu veikiančios organizacijos Lietuvoje, kurios gali neviešinti savo finansinių ataskaitų.
Pritarus projektui, Profsąjungos privalės skaidriau vykdyti veiklą ir turės pareigą pateikti RC finansines ataskaitas kaip ir visos kitos asociacijos ar verslo subjektai. Pritarus projektui, Profsąjungos privalės sudarytas metines ataskaitas pateikti tvirtinimui visuotiniame profsąjungos narių susirinkime.
✔️Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 papildymo 26 ir 27 straipsniais įstatymo projektas
✔️AIŠKINAMASIS RAŠTAS


VMI JAU PARENGĖ 2023 M. PRELIMINARIAS GYVENTOJŲ METINES GPM DEKLARACIJAS

Jas gyventojai turės pabaigti pildyti iki
2024-05-02.
🧐Akcentai:
1. Prieš pradėdami pildyti deklaraciją, atsiųskite pažymą ir atlikite namų darbus: pasiruoškite duomenis, kurių reikės deklaracijos pildymui
2. Jei jūs turite negalią, jums turėtų būti taikomas didesnis NPD, kurį reikia pačiam nurodyti. Jei to nepadarysite, jums gali būti pritaikytas standartinis NPD ir sumokėsite daugiau GPM, nei kad reikėtų taikant didesnį NPD.
3. IDV pajamos:
3.1. Atsakingai pasirinkite apskaitos principą. Pasirinkus kaupimo, jis turės būti taikomas visus paskesnius metus visoms jūsų IDV pajamoms.
3.2. Leidžiamų atskaitymų būdai. Jei pasirinksite sąnaudų būdą, reikės įrašyti sąnaudų sumą.
3.3. “Sodrai” mokamų įmokų tipas, svarbus tiems, kurie 2023 metų eigoje arba 2024 m. pradžioje sirgo arba įgijo teisę į kt. soc. išmokas. Priklausomai nuo to, kokį tipą pasirinksite, gali stipriai keistis jūsų ligos, motinystės, tėvystės išmokos dydis, kuris skaičiuojamas iš konkrečių mėnesių vidurkio. Jei nieko nepasirinksite, visos IDV pajamos bus išdalintos proporcingai per metus per IDV galiojimo periodą. Jei nurodysite pajamų pasiskirstymą pamėnesiui, gali būti, kad išmoką gausite didesnę, nes mėnesiais, iš kurių bus skaičiuojamas vidurkis buvo uždeklaruotos didesnės nei vidutinės pajamos.
3.4. Nors VMI sako, kad pati įtraukia “Sodros” mokesčius į sąnaudas, kurios sumažina GPM, pasirinkus sąnaudų būdą, rekomenduojama patiems ranka įrašyti savarankiškai apskaičiuotas PSD, VSD sumas. Praeitais metais deklaracija pamiršo jas įvertinti ir gyventojams pasirinkusiems sąnaudų būdą buvo paskaičiuotas didesnis GPM. Vėliau VMI leido patikslinti deklaracijas ir perskaičiavo GPM. O tiems, kurie deklaracijos netikslino, liko didesnio GPM prievolė.
4. VP pardavimas:
4.1. Nors didžiajai VP pardavimo pajamų turi būti taikoma 500 Eur neapmokestinama suma, deklaracijoje šios pajamos yra rodomos su 12 kodu, kuriam netaikoma lengvata. Taigi, > 90 % atvejų, būtina pakeisti VMI duomenis apie VP pardavimo pajamas, pakeičiant jų kodą iš 12 į 11.
4.2. Pardavus VP, nepamirškite įrašyti VP įsigijimo savikainos. Jei savikaina bus neįrašyta, bus apmokestintas ne VP pardavimo pelnas, bet pardavimo pajamos, iš kurių bus atimti tik 500 Eur, net jei tai buvo nuostolingas sandoris.
5. Kito turto pardavimas:
5.1. Nepamirškite nurodyti turto įsigijimo sąnaudas ir įkelti turto įsigijimo dokumentus, kurie leidžia sumažinti GPM.
5.2. 🏠NT pardavimo deklaravimas išlieka labai sudėtingas. Dėl jo teisingo deklaravimo rekomenduojame kreiptis į VMI arba mokesčių konsultantą, buhalterį.
❗️Neteisingo deklaravimo atveju jūsų mokesčiai gali būti stipriai didesni, nei būtų užpildžius deklaraciją teisingai.
👉VMI pagalba
👉LBAA narių sąrašas
🐈🐈‍⬛Kačiukai


NUO 2024-04-01 BUHALTERIAI IR AUDITORIAI TURĖS MOKĖTI RC UŽ JADIS DUOMENŲ GAVIMĄ

🔹Dabartiniu metu buhalteriai ir auditoriai gali gauti bet kurio juridinio asmens JADIS duomenis nemokamai, jei yra sudarę sutartį su RC ir šių duomenų reikia pinigų plovimo ir kovos su terorizmu procedūros atlikimui.
🔹RC, versloklientai@registrucentras.lt arba tel. nr. (8 5) 262 22 22.
✔️LR TMĮ

jangis


PRIMENAME, KAD IKI 2024-06-15  ĮMONĖS TURI PATEIKTI FR0528 DEKLARACIJĄ UŽ 2023 M.

✍️Joje deklaruojami skirtingi sandoriai, jei jų metinė bendra suma be PVM su vienu asocijuotu asmeniu >90‘000 Eur.
✍️Šioje formoje asocijuotas asmuo apibrėžiamas pagal PMĮ 2 str. 8 d.
✍️Pvz.:
🔹Įmonė A 2022 m. buvo suteikusi 40 000 Eur paskolą asocijuotai įmonei B dvejų metų laikotarpiui.
🔹2023 m. paskola nebuvo grąžinta ir jos likutis 2023-12-31 sudarė 40 000 Eur. Taip pat 2023 m. įmonė A pardavė įmonei B prekių už 60 000 Eur.
🔹A įmonė turi teikti FR0528 už 2023 m. , nes nevienarūšių sandorių (galiojančios paskolos ir prekių pardavimo) vertė > 90 000 Eur.
——————————————
🔹PMĮ, 2 str. 8 d.:
Asocijuoti asmenys – asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) yra susiję asmenys;
2) gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.
🔹PMĮ, 2 str. 33 d.:
33. Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra:
1) vienetas ir jo dalyviai;
2) vienetas ir jo valdymo organų nariai;
3) vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su šio vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat šio vieneto dalyvių arba valdymo organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), šio vieneto dalyvių arba valdymo organų narių giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio);
4) vienetų grupės narės;
5) vienetas ir kito vieneto dalyviai, turintys 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių) tame kitame vienete, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;
6) vienetas ir kito vieneto valdymo organų nariai, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;
7) vienetas ir kito vieneto dalyvių, turinčių 25 procentus ar daugiau akcijų (pajų, dalių) tame kitame vienete, arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su kito vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), kito vieneto dalyvių arba valdymo organų narių giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai, jei tie apmokestinamieji vienetai sudaro vieną vienetų grupę;
😎 du vienetai, jei vienas jų tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelis vienetus ar fizinius asmenis) valdo 25 procentus ar daugiau kito akcijų (dalių, pajų) arba turi teises į 25 procentus ar daugiau visų kito iš jų sprendžiamųjų balsų, arba yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus su kitu vienetu, arba yra įsipareigojęs atsakyti už kito prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą, arba tam kitam vienetui yra įsipareigojęs perduoti visą arba dalį pelno ar suteikęs teisę naudoti 25 procentus ar daugiau savo turto;
9) du vienetai, jei tie patys dalyviai ar jų sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, fiziniai asmenys, susiję giminystės ryšiais (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), taip pat fizinis asmuo ir jo sugyventinio giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio), fizinis asmuo ir jo giminaičių (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) sutuoktiniai ar sugyventiniai ir šių sutuoktinių ar sugyventinių giminaičiai (tiesiąja giminystės linija iki pirmojo laipsnio, šonine giminystės linija iki antrojo laipsnio) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo 25 procentus ar daugiau akcijų (dalių, pajų) kiekviename iš jų;
10) vienetas ir jo nuolatinė buveinė, taip pat kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;
11) vieneto nuolatinės buveinės;
12) vieneto nuolatinė buveinė ir kito vieneto nuolatinė buveinė, jei tie vienetai sudaro vieną vienetų grupę;
13) du vienetai, kai vienam iš jų priklauso sprendimų priėmimo teisė kitame.


SOCIALINĖS GARANTIJOS IR MOKESČIAI

🧐Paveiksliuke palyginti gyventojų minimalūs mokesčiai, kurie būtini, kad gyventojas įgytų tą patį 1 metų pensijinį draudimo stažą.
🧐Nors darbo santykių atveju mokesčiai yra 2,6 k. mažesni, gyventojas ne tik kad įgyja 1 m. darbo stažą ir tokį patį taškų skaičių, bet dar įgyja papildomas soc. garantijas, kurių neįgyja MB narys.
‼UAB darbuotojas turi teisę į šias išmokas, kurios neturi MB narys:👇
1. nedarbo socialinio draudimo išmoką;
2. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų išmoką;
3. Ilgalaikio darbo išmoką iš “Sodros”.
✔️LR VSDĮ

soc_garantijos


2024-03-07 ĮSIGALIOJA LR KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS

Pagal kurį, teismas pateikė nuomonę dėl ✌️ dalykų nustatytų Pensijų kaupimo įstatyme:
1. Stipriai ribota gyventojų teisė nutraukti papildomo pensijinio kaupimo sutartį prieštarauja LR Konstitucijai.
2. Skirtinga pensijinės išmokos principas priklausantis nuo sukauptos pensijų fonde sumos NEprieštarauja LR Konstitucijai.
👉Teismas vadovavosi LR Konstitucijos 23 str. kuriame įtvirtintas nuosavybės neliečiamumas ir apsauga inter alia reiškia, kad savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustuosius įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kokiu būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės; įstatymų leidėjas, reguliuodamas nuosavybės teisių apsaugą, turi užtikrinti Konstitucijos ginamų ir saugomų vertybių pusiausvyrą.
❗Konstitucinio teismo nuomonė nekeičia Pensijų įstatymo, bet Seimas turėtų priimti Pensijų įstatymo keitimo sprendimą, kad šalyje galiotų įstatymai, kurie nepažeidžia Konstitucijos.
❗Kol įstatymas nepakeistas, “Sodra” turi vadovautis įstatymu.
✔️Šaltinis


2024-03-12 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nebūtų jokių mokesčių dėl gyventojo pajamų, jei jis jas gauna po gaisro ar kitos nelaimės, kaip pagalbą (dovaną) iš pelno siekiančių juridinių asmenų arba fizinių asmenų.
❗Įstatymas numatytų atleidimą nuo mokesčių, jei lėšos pervedamos:
☑️ukrainiečiams ir kitiems fiziniams asmenims, jei lėšų gavėjas yra nukentėjęs nuo karo;
☑️ūkininkams ir bet kokiems šalies gyventojams, jei jie nukentėjo (prarado turtą) nuo gaivalinės nelaimės ir t.t.
❗Projekte NĖRA ribojamos sumos.
❗Projekte NĖRA jokių nuostatų dėl lėšų gavėjo turtinės padėties.
————————————————–
🧐Taigi, sudegus bet kokiam būstui, kurio vertė 15’000 Eur, ir kuriame net nėra deklaruota gyvenamoji vieta, pasiturintis asmuo, gali gauti iš įvairiausių UAB-ų bei fizinių asmenų neapmokestinamų dovanų (pagalbos lėšų), kurių vertė nėra ribojama (pvz., 1 mln. Eur) ir nuo tų gautų lėšų jokių mokesčių mokėti nereikės.
❗Svarbu, kad lėšos būtų pervestos per banką!
🧐Seimo nariai paaiškino projekto tikslą – neapkrauti papildomais rūpesčiais gyventojų, kurie išgyveno nelaimę (tragediją) dėl visų (o ne dalies) gautų lėšų tikslinio panaudojimo.
✔️Teisės akto projekto tekstas


KĄ RODO NAUJAUSIA EUROPOS MOKESČIŲ ANALIZĖ?

Kad vidutinė klasė labiausia yra apmokestina šiose 7-iose šalyse:
❗Danija, Belgija, Vokietija, Suomija, LIETUVA🇱🇹, Slovėnija ir Nyderlandai.
❗O pagal tai, kokio dydžio lėšomis disponuoja šalių gyventojai, LIETUVA🇱🇹 papuola prie mažiausiai disponuojančių lėšų šalių septintuką, nors 🇱🇹 vidutinės klasės mokesčiai yra vieni iš didžiausių ES ir viename lygyje lenktyniauja su stipriausiai išsivysčiusiomis ES šalimis.
👉Norint palyginti šalis ir jų mokesčius, būtina lyginti ir disponuojamas namų ūkio lėšas.
❗O jei mokesčiai dideli, bet disponuojamos lėšos lieka mažos, kalba apie apie tai , kad vidutinės klasės finansinė padėtis yra ženkliai blogesnė, nei kitose šalyse, kuriose nors disponuojamos lėšos yra didesnės, ką parodė atlikta studija.
✔️Šaltinis
„At the country level, the middle class in Denmark, Belgium, Germany, Finland, Lithuania, Slovenia, and the Netherlands was taxed the most.“

grafikas


2024-03-08 UŽREGISTRUOTAS FINANSINĖS PASKATOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus būtų didesne suma subsidijuojamas pirmo būsto įsigijimas.
👉Projektas
👉Kas yra pirmo būsto subsidija ir kaip ją gauti

paskata

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“