Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2024-02-14 UŽREGISTRUOTAS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

2024 03 05

🔹Jam pritarus, nuo 2025-07-01 būtų galima nutraukti papildomą pensijinį kaupimą.
🔹Šiuo metu jei asmuo yra įtrauktas į papildomą kaupimą, jis iš jo išeiti „paprastuoju būdu“ negali.
✔️Dokumento tekstas


APIE NEKILNOJAMO TURTO NUOMOS SUTARČIŲ REGISTRAVIMĄ

Jei dabar norite įregistruoti e-būdu anksčiau sudarytą NT nuomos sutartį RC, turėsite klastoti turto nuomos pradžią.
‼RC neleidžia užregistruoti nuomos sutarties nuo tos datos, nuo kada turtas yra FAKTIŠKAI išnuomotas, jei RC registraciją darote sekančią dieną arba vėliau nuomos sutarties sudarymo.
‼Dėl šio dalyko gyventojai neturi kito pasirinkimo, kaip klastoti nuomos sutarties pradžią ir nurodyti ženkliai vėlesnę datą, nei kad turtas yra išnuomotas.
‼Registruojant e-būdu nuomos sutartį, RC leidžia įrašyti nuomos pradžia šiandieną arba vėlesnę datą, bet neleidžia nuomos pradžios datą nurodyti ankstesnės datos.
‼Šiuo metu NT nuomos sutarčių registracija RC yra neprivaloma, bet mokama ir kainuoja 8,19 eur.
‼Įmanoma nuomos e-registracija tik kai abi sutarties šalys turi kvalifikuotus e-parašus.

NT_sutartis


KADA PVM REIKIA MOKĖTI IR DEKLARUOTI NET NE PVM MOKĖTOJAMS?

Dažniausi šie atvejai:
1. Asmuo vykdo pavėžėjo veiklą per Estijos įmonės platformą (Bolt) ir moka platformos mokestį.
2. Asmuo vykdo bet kokią kitą ekonominę veiklą ir moka už reklamą ar perka kitas paslaugas iš užsienio asmenų (Meta, Typerform, Google, Mailgun, Webflow, Shopify, e-bay ir pan.).
‼Visais šiais atvejais asmuo turi pareigą pats paskaičiuoti 21 proc. PVM nuo įsigytos paslaugos vertės, pateikti FR0608 deklaraciją VMI ir sumokėti paskaičiuotą PVM VMI iki sekančio mėnesio 25 d.
‼Šiai dienai nėra sukurti veikiantys instrumentai dėl užsieniečių, kurie vykdo IDV mokesčių sumokėjimo, todėl didelė dalis užsienio šalių gyventojų, vykdančių IDV Lietuvoje, nemoka mokesčių, nes VMI per vėlai jų pasigenda.
VMI vaizdo įrašas


DIDŽIOJI DALIS PELNO NESIEKIANČIŲ ASMENŲ ATASKAITOS YRA SUDAROMOS KLAIDINGAI

AVNT paskelbė 2023 m. atliktos 20 finansinių ataskaitų analizės ataskaitą, kurioje daug dėmesio skirta pelno nesiekiančių asmenų finansinių ataskaitų klaidoms dėl: 👇
🔹 Finansavimo sumų;
🔹 Aiškinamojo rašto;
🔹 Dėl kitų dalykų.
‼Iš patikrintų 20 ataskaitų tik 4-iose trūkumų nenustatyta, t.y., didžioji dalis pelno nesiekiančių asmenų ataskaitos yra sudaromos klaidingai.
✔️AVNT informacija
👉Apie viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų sudarymą ir kaip teisingai paskaičiuoti finansavimo sumas👇
✔️Mokymų “Asociacijų, VšĮ ir kt. pelno nesiekiančių asmenų apskaita, mokesčiai ir teisė” įrašas ir medžiaga


DARBO SUTARTIS IR DARBO UŽMOKESTIS

🔹Jei darbo sutartyje nustatyta 3 mėn. suminė darbo laiko apskaita ir nustatytas 40 val. lankstus darbo režimas.
🔹Kad paskaičiuoti viršvalandžius arba neišdirbtą laiką per 3 mėnesius: reikia paskaičiuoti kiek buvo savaičių per 3 mėn. ir tą savaičių skaičių padauginti iš 40 val. gautas valandų skaičius bus sutartas laikas, kurį viršijantis laikas laikomas viršvalandžiais, o laikas nepasiekęs nustatytos ribos, laikomas prastovų laiku – kurį mokama 0,5 tarinio atlygio.
🔹Jei skaičiuojamame darbo intervale yra dienos, kurios trukmė trumpinama 1 val./dienai atitinkamai turėtų būti sutrumpintas sutartas darbo laikas tenkantis 3 mėn. intervalui.
🔹Kiekvienoje darbo sutartyje privalo būti nurodyta, dėl kokio dydžio darbo laiko yra sutariama su darbuotoju.
✔️VDI informacija


2024-01-18 EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS (ESTT) PASKELBĖ SPRENDIMĄ

Dėl 2018 m. notarų rūmų nustatytų kainų ir konkurencijos ribojimo.
👉ESTT pasisakė ir dėl klausimo, ar Lietuvos notarų rūmų sprendimai, susiję su atlyginimo dydžio apskaičiavimu, gali būti laikomi įmonių asociacijų sprendimais. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokios profesinės organizacijos, kaip notarų rūmai, priimtos taisyklės, kuriomis suvienodinama atlyginimo dydžio apskaičiavimo tvarka, yra prilyginamos įmonių asociacijos sprendimams.
👉Be to, kaip nurodė ESTT, sprendimai, kuriais suvienodinama tvarka, kaip notarai turi apskaičiuoti imamo atlyginimo dydį, pagal SESV yra draudžiami konkurencijos ribojimai.
👉 ESTT pateikė išaiškinimą ir dar vienu klausimu – ar Konkurencijos taryba galėjo skirti baudas ne tik Lietuvos notarų rūmams, bet ir prezidiumui priklausantiems notarams.
👉Teismas konstatavo, jog SESV draudžia, kad „nacionalinė konkurencijos institucija už įmonių asociacijos padarytą šios nuostatos pažeidimą skirtų individualias baudas įmonėms, šios asociacijos valdymo organo narėms, jeigu šios įmonės nėra šio pažeidimo bendravykdės“.
‼Galutinį sprendimą, ar Konkurencijos taryba pagrįstai už konkurenciją ribojantį susitarimą skyrė baudas Lietuvos notarų rūmams ir prezidiumo nariams, priims LVAT, kuris, gavęs prejudicinį ESTT sprendimą, tęs atnaujintos bylos nagrinėjimą.
✔️Teisės aktas
✔️Šaltinis


ĮMONĖS SAUGO DAUG DOKUMENTŲ

🔹Elektroninių dokumentų ir duomenų laikmetyje galiojančios nuostatos neatsako, kaip turėtų būti atidaromi ir saugomi dokumentai, kurie yra integruoti į apskaitos sistemas ir be šių sistemų padaro neįmanomą jų paiešką.
👉Pvz., algų duomenys yra e-formoje ir visi įsakymai yra licencijuotoje duomenų programoje, iš kurios ištraukus atskirus dokumentus, jų paieška būtų neįmanoma ir būtų prarandama informacija apie jų tvirtinimą, sudarymo eigą, susijusias pastabas.
🔹Archyvams neįmanoma perduoti licencijuotos programos, nes likvidavus įmonę, niekas nemokės už licenciją, užtikrinančią duomenų ištraukimą tokioje formoje, kokioje jie buvo sudaryti.
👉Analogiška situacija yra su buhalterinėmis programomis, kurios gauna užkoduotus duomenis ir neturint licencijuotos įrangos neįmanomas jų tinkamas perskaitymas ir supratimas, kaip jie buvo perkelti į įmonės duomenų sistemą (pvz. kokiais pavadinimais užpajamuotos prekės t.y. kaip jos pavadintos pardavimuose).
🔹LRVAĮ
🔹Grožinė literatūra

saugojimas


PRIMENAME, KAD NUO 2023-12-01 DIDĖJA MOKESČIAI TIEMS, KAS TURI SANTYKIŲ SU RUSIJA

‼Nes nuo 2023-12-01 Rusija yra priskiriama prie tikslinių (ofšoras) teritorijų.👇
‼Jei šalis yra įtraukta į tikslinių teritorijų sąrašą:
🔹 jai nenaikinamas dvigubas apmokestinimas (t.y., asmuo sumokęs mokesčius Rusijoje, nuo tų pačių pajamų turės pilna apimtimi sumokėti mokesčius Lietuvoje),
🔹bei netaikomos lengvatos nustatytos GPM, PM įstatymuose.
👉Tokių pajamų pavyzdžiai (taikoma juridiniams ir fiziniams asmenims, toliau JA ir FA):
– Dividendai ir kt. pelno paskirstymas,
– Palūkanos,
– Honorarai, išmokos už intelektinę nuosavybę,
– Turto pardavimo pajamos,
– Paveldėjimas, dovanos,
– Netesybos,
– Pozityviosios pajamos,
– Akcijų pardavimas ir t.t.
🔹Pvz., jei gyventojas gauna dovanas, palikimą iš artimųjų, kurie yra tikslinėje teritorijoje, šioms dovanoms, paveldėjimui netaikomos jokios lengvatos ir jos apmokestinamos nuo pirmo euro.
‼Papildomai jei Lietuvos (JA arba FA) sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į leidžiamus atskaitymus prieš > 18 mėnesių, tačiau gautos prekės ar suteiktos paslaugos iš tikslinių teritorijų neapmokėtos, tokios sąnaudos turi būti parodytos neleidžiamuose atskaitymuose.
🔹Pvz., įmonė nusipirko 2018 m. prekes iš Rusijos ir už jas neapmokėjo iki 2023-12-01 ( >18 mėn.) . Prekės buvo parduotos 2018 m. ir jų savikaina parodyta 2018 m. leidžiamuose atskaitymuose. 2023 m. tokia įmonė nepamokėtos skolos Rusijos įmonei sumai, turi padidinti mokestinę bazę 2023 PLN 204 formoje S priede 15 kodo deklaruojant skolos Rusijos įmonei sumą.
🔹Šiai dienai tokį tikslinių teritorijų pakeitimą, VMI taiko atgaline data.
🔹Kokia jūsų nuomonė, ar toks teisės akto pakeitimas skatina kaip galima greičiau atsiskaityti su Rusijos įmonėmis?
👉FMĮ
👉Grožinė literatūra


2024-02-27 LBAA NARIŲ KONFERENCIJOJE “SODRA” PASAKĖ, KAD MB NARYS, IĮ SAVININKAS NEBEGALI KAUPTI PENSIJAI SAVANORIŠKAI NUO 2023-01-01

🫵Jums neprisisapnavo, savanoriško draudimo niekada nebuvo, jūsų pensjinis stažas nebus užskaitytas, sveikatos ir motinystės išmokas reikės grąžinti, jei jos buvo gautos pagal savanoriško draudimo deklaravimo tvarką taikytą eilę metų MB ir IĮ.
🫵“Sodra” prašys grąžinimo tik už 2023 m. ir tai prasidės po 2024 m. gegužės mėnesio. Gyventojai apie nubrauktą pensijnį stažą sužinos po 2024 m. gegužės.
⁉️ iš kur tai??
‼‼2024-02-27 tradicinėje LBAA narių konferencijoje “Sodra” pasakė, kad MB narys, IĮ savininkas nebegali kaupti pensijai savanoriškai nuo 2023-01-01.
‼NORS teisės aktai dėl savanoriško pensijinio draudimo 2023 m. NESIKEITĖ.
‼Šio pokyčio “Sodra” netaikys 2022 m., bet taiko nuo 2023-01-01.
————————————————-
🔹Dėl šio dalyko jau yra apgauti tūkstančiai MB narių, IĮ savininkų, kurie mokėjo VSD įmokas “Sodrai” nuo MMA ir teikė SAV dėl savo pasirinkimą draustis pensijiniu draudimu.
‼Tokie asmenys nesukaups pensijinio stažo, nors įmokas mokėjo taip kaip konsultavo “Sodra” visus 2023 m!
Jei asmuo nesukaups 15 m. stažo, jis negaus jokios senatvės pensijos.
🔹Dėl šio dalyko bus tūkstančiai neteisingai užpildytų 2023 m. pelno mokesčio deklaracijų, bus tūkstančiai klaidingų MB ataskaitų, kuriose VSD įmokos dėl MB nario, IĮ savininko dėl savanoriško pensijinio draudimo buvo parodytos sąnaudose, o ne permokose, kaip dabar aiškina “Sodr”a.
🔹Visus 2023 m. ir iki šiol “Sodra” tel. 1883 konsultuoja, kad galima savanoriškai mokėti įmokas pensijai ir bus užskaitytas pensijinis stažas, jei bus pateiktos SAV formos apie sumokėtas įmokas, nors faktiškai bus priešingai.
🔹2024-02-27 “Sodra” pakeitė nuomonę apie 2023 m. savanoriškas draudimo įmokas ir per LBAA narių konferenciją informavo, kad niekam nebus užskaitytas pensijinis stažas, jei MB nario pajamos buvo NEdeklaruotos 02 pajamų kodu (GPM312), o visos SAV sumos, kur uždeklaruotos didesnės sumos nei kad turėtų būti pagal VMI 02 pajamų kodu uždeklaruotas sumas, bus ANULIUOTOS.
‼“Sodra” neteikė jokio viešo intereso švietimo apie šį svarbų pokytį ir toliau tęsia visuomenės konsultavimą, kuris bus priešingas faktiškai pritaikytai pensijinio stažo skaičiavimo tvarkai.
👉Mes negalime pateikti nuorodos į šaltinį, bet turime kelis šimtus 2024-02-27 konferencijos liudininkų.
‼LBAA perdavė “Sodros” pateiktą informacija SVVT dėl klausimo svarstymo iš naujo.
‼Paveiksliukuose matote 2024-02-27 užduotus raštu klausimus “Sodrai” “Sodros” sistemoje (ne LBAA konferencijoje), kai “Sodros” konsultanto pateikta informacija neatitinka naujos “Sodros” pozicijos, jog nėra ir niekada nebuvo savanoriško draudimo.

sodra_1

sodra_2


PO LIETUVĄ VAŽINĖJA VMI AUTOBUSIUKAS

🚐Kuris konsultuoja gyventojus, kaip reikėtų susiskaičiuoti ir sumokėti mokesčius.
✔️VMI informacija


2024-02-27 UŽREGISTRUOTAS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO PROJEKTAS

⚔️🛡Jam pritarus, nuo 2024-05-01 fiziniai ir juridiniai asmenys GALĖTŲ pervesti lėšas valstybei kaip SAVANORIŠKĄ tikslinę paramą skirtą nacionalinio saugumo ir gynybos finansavimui.
‼Asmuo, nusprendęs teikti savanorišką paramą, turės pateikti prašymą VMI, kuriame nurodytų kokiai sumai jis nusprendė suteikti paramą ir kokiu periodiškumo parama bus mokama.
🔹VMI bus atsakinga už administravimą.
🔹Kadangi parama yra savanoriška dalykas, prašyme nurodytos planuojamos teikti paramos sumos neturėtų tapti asmens prievole.
🔹Tai turės būti dokumentas, kuris pasako, kad pervestos lėšos nėra lėšos pervesto per klaidą ar yra mokesčių permoka ir mokesčių mokėtojui negrąžinamos bei neužskaitomos į mokesčių nepriemokas, jei asmuo tokias turi.
✔️Teisės akto projekto tekstas


TRUMPAI APIE 2024 M. PSD, VSD MOKESČIŲ POKYČIUS MB NARIAMS, IĮ SAVININKAMS, VERSLO LIUDIJIMŲ TURĖTOJAMS

✔️Šaltinis: 2024-02-27 LBAA kasmetinė konferencija apie mokesčių pokyčius. “Sodros” pristatymas

įmokos_2024


APIE LOTERIJAS, LOŠIMUS IR PVM

Jei fizinis asmuo vykdo individualią veiklą ir platina bilietus, jo pajamos gali būti apmokestinamos arba gali būti neapmokestinamos PVM priklausomai nuo platinamų bilietų rūšies:👇
1. Jei tai licencijuotos loterijos ar licencijuoto azartinio žaidimo bilietai, platinimo mokestis neapmokestinamas PVM.
2. Jei tai bilietai į koncertą, filmą ar kt. renginį Lietuvoje, platinimo mokestis apmokestinamas PVM.
‼Analogiška taisyklė taikoma ir juridiniams asmenims.
🔹Pvz. nr. 1:
Bendrovė, turinti licenciją nuotoliniams lošimams, leidimą organizuoti nuotolinius lošimus bei Priežiūros tarnybos patvirtintą nuotolinio lošimo organizavimo reglamentą, teikia nuotolinio lošimo paslaugas, t. y. vykdo azartinių lošimų internete veiklą.
▪️Fizinis asmuo, norėdamas lošti nuotolinį stalo lošimą – pokerį, turi užsiregistruoti bendrovės interneto svetainėje ir papildyti savo lošimų sąskaitą pasirinkta pinigų suma, kurią galės naudoti lošdamas bendrovės siūlomą nuotolinį stalo lošimą – pokerį.
▪️Tam, kad fizinis asmuo galėtų lošti minėtą lošimą, bendrovė jam už nustatytą įmoką suteikia prieigą prie internetinio pokerio kambario, kuriame lošėjai varžosi vieni su kitais.
▪️Įmokos, kurias pokerio lošimo dalyviai, sumoka bendrovei už prieigą prie internetinio pokerio kambario, NEturi būti apmokestinamos PVM.
▪️Fizinio asmens išloštos sumos NĖRA PVM objektas.
▪️Nes nuotolinis stalo lošimas – pokeris, savo esme yra azartinis lošimas, kurio dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas.
▪️Todėl įmokos, kurias pokerio lošimo dalyviai sumoka bendrovei už prieigą prie internetinio pokerio kambario, yra PVM neapmokestinamos, o fizinio asmens pokerio žaidimo metu išloštos sumos nėra PVM objektas.
🔹Pvz. nr. 2:
Loterijos bilietų platintojas, parduodamas loterijos bilietus nominalia verte, iš loterijos dalyvių (loterijos bilietų pirkėjų žaidėjų) per mėnesį surinko 50 000 Eur.
▪️Už įmokų surinkimo paslaugą prekybos įmonei loterijos bilietų platintojui mokamas 5 % atlygis nuo surinktos sumos 2 500 (50 000 x 5 / 100) Eur.
▪️Loterijos organizatoriaus gautas atlygis iš loterijos dalyvių (loterijos bilietų pirkėjų žaidėjų) 50 000 Eur PVM neapmokestinamas.
▪️Taip pat PVM neapmokestinamas 2 500 Eur prekybos įmonės loterijos bilietų platintojo atlygis, gautas už įmokų surinkimo paslaugą, t. y., už loterijos bilietų platinimą jų nominalia verte.
✔️Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas


TRUMPAI APIE 2024 M. VSD ĮMOKŲ LUBAS

Vykdantiems individualią veiklą, MB nariams, darbo užmokesčio ir kt. pajamų apmokestinamų “Sodros” mokesčiais gavėjams.
✔️Šaltinis: 2024-02-27 LBAA kasmetinė konferencija apie mokesčių pokyčius. “Sodros” pristatymas

IMOKU_POKYCIAI

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“