Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2023.07.05 UŽREGISTRUOTAS 11 ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAKETAS

2023 08 08

Jam pritarus visi pelno nesiekiantys asmenys (PNA) privalės teikti metines ataskaitas skaitmeniniame formate (XML).
▪Dabar PNA teikia metines ataskaitas pdf formate. Dabar metiniame pranešime gali būti nuotraukos, grafikai bei kita vizualizacija, suteikianti sąlygas geriau suprasti PNA veiklą.
‼ES direktyva 2013/34/EU ragina susilaikyti nuo ataskaitų naštos didinimo PNA, kurį iššaukia ataskaitų skaitmeninimas.
‼Finansų ministerija teikia tokį siūlymą, nes RC negeba perskaityti pdf formato ataskaitų, todėl buvo nuspręsta, kad PNA gebės įsigyti įrangą arba turės investuoti lėšas į metinio pranešimo skaitmeninimą, kurio negali atlikti RC.
‼LBAA metinis 2022 m. pranešimas sudarytas iš 44 lapų, kurio formą įtakoja LR teisės aktai, asociacijos siekis pasakyti, ką jinai veikia, bei priklausymas tarptautinėms asociacijoms, kurių narystė įpareigoja daugiau atskleisti duomenų apie asociacijos veiklą.
❓Kaip PNA nariams turės pristatyti ataskaitas savo savininkams arba nariams, kurios bus XML formate, Finansų ministerija neatsako.
⁉️Greičiausiai tai reiškia, kad reikės sudaryti dvi ataskaitas: viena xml formate – RC, o kitą savininkams (arba) nariams.
‼Aukšta rizika, kad RC skelbiama metinė ataskaita stipriai skirsis nuo ataskaitos, kuri bus PNA svetainėje ir bus skelbiama visuomenei.
Terminai: PNA- asociacijos, viešosios įstaigos, fondai ir pan.
▪Projektas
▪LBAA metinis pranešimas


2023.06.27-2023.07.20 UŽREGISTRUOTI PIRMIEJI SEIMO NARIŲ GPMĮ PROJEKTO PASIŪLYMAI:

1. Palikti verslo liudijimo ribos dvigubą sumažinimą, tik vietoje 20‘000 Eur siūloma nustatyti 12 VDU, kas 1684,90×12= 20219 Eur.
2. Naikinti menamų sąnaudų sumažinimą iki 20 % ir palikti 30 %.
3. Nustatyti, kad kredito formulė taikoma mažesniam intervalui – vietoje 20‘000-35’000 Eur intervalo siūlomas 20‘000 -18 VDU (30‘328) Eur.
4. Siūloma nustatyti pajamų natūrą sąrašą, kuris būtų neapmokestinamas, kai metinė suma būtų 5 % nuo metinio DU priskaitymo sumos, bet ne daugiau nei 2,5 VDU.
Pasiūlymo tekstas: „gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos, automobilio parkavimą, kelionės į darbą ir iš jo išlaidas, įskaitant transporto priemonių įsigijimą, nuomą ir dalijimosi paslaugas, apgyvendinimą, sporto salės abonementus bei sveikatinimo paslaugas, papildomą sveikatos draudimą gyventojo šeimos nariams, darbo vietos įrengimą gyventojo gyvenamojoje vietoje, maistą, neviršijanti 5 procentų per mokestinį laikotarpį gyventojo apskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne didesnė nei 2,5 VDU dydžio sumos.“
5. Siūloma, kad 200 Eur darbdavio neapmokestinama dovana būtų pakeista į 0,33 VDU (573 Eur).
6. Siūloma NPD susieti su MMA, kai:
2024 m. NPD=0,81 MMA
2025 m. NPD=0,87 MMA
2026 m. NPD=0,914 MMA
2027 m. NPD=0,963 MMA
2028 m. NPD=MMA.
7. Siūloma nedrausti gyventojų nuomos VL.
8. VL: siūloma atsisakyti ribojimo (10 % nuo max VL sumos) dėl pardavimų juridiniams asmenims.
9. Siūloma naikinti Finansų mininisterijos pasiūlytą dovanų apmokestinimą artimiausių giminių rate.


PREKIŲ SUVARTOJIMAS PVM MOKĖTOJO PRIVATIEMS POREIKIAMS TENKINTI

🚘Jei yra pasirinktas pajamų natūrai skaičiuoti 0,75 % nuo automobilio rinkos kainos, to automobilio kuro pirkimo PVM yra atskaitomas ir atstatymas (kuro pardavimas) daromas nuo 0,05 % automobilio rinkos kainos.
🧐Pvz., automobilio rinkos kaina 100‘000 Eur.
▪️Kurui tenkanti dalis: 100‘000×0,0005=50 Eur
▪️Atstatomas PVM: 50×0,21=10,50 Eur
🧐Dokumentavimas, apskaita ir deklaravimas:
1. Įmonė sau išsirašo PVM sąskaitą faktūrą, kurioje apmokestinama suma 50 Eur, o paskaičiuotam pardavimo 10,50 Eur PVM taikomas PVM6 m kodas.
2. PVM deklaracija (FR0600), kas mėnesį:
14 eilutė: 50 Eur
29 eilutė: 10,50 Eur
3. Apskaitoje:
D 6.. leidžiami atskaitymai =10,50
K 4492 mokėtinas PVM =10,50
‼️Dėl 50 Eur įrašai nedaromi, o jei daromi, tai jų rezultatas turėtų būti 0.
‼️Dėmesio: tie kuro 50 Eur yra laikoma, kad yra pardavimai su PVM. Todėl skaičiuojant mišrią veiklą ar vertinant, ar įmonei reikia tapti PVM mokėtoja, kuro pardavimo sąskaita vertinama kaip pajamos, kurios gali būti PVM objektas.
▪️Jei įmonė nedaro kuro pirkimo PVM atskaitos arba yra ne PVM mokėtoja, jai kuro pirkimo PVM atstatyti nereikia ir sau PVM SF jinai neišsirašo.
VMI švietėjiška medžiaga

kuras


2023.07.20 UŽREGISTRUOTAS SEIMO NARIŲ PASIŪLYMAS MOMENTINĮ NUSIDĖVĖJIMĄ TAIKYTI IR GAMYBINIAMS PASTATAMS

Dokumento tekstas
Kas įeina į gamybinius pastatus, projekto teikėjai neparašė.
📌Pagal statybos techninio reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas, gamybai skirti pastatai:
gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės ir jiems NĖRA priskiriami šie pastatai:
1. energetikos pastatai:
energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijai perduoti ar skirstyti naudojami pastatai,
2. gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ≤ 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai),
3. skerdyklos, pastatai, kuriuose įrengta technologija uždaru būdu veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus ir kita.”


SMALSAUJATE, KOKIOS ALGOS PAS KONKURENTUS?

🗣Kaip konkrečios įmonės darbuotojų algos atrodo bendrame kontekste?
„Sodros“ atviri duomenys apie įmones, kuriose algas gauna >3 darbuotojai
▪Paveiksliuke – buhalterinių paslaugų įmonių darbo užmokesčio vidurkiai.
▪Pilkosios zonos- teritorijos, kuriose nėra buhalterinių paslaugų įmonių, turinčių >3 darbuotojus.

SODRA


LEA YRA PASKELBUSI KVIETIMUS PATEIKTI PARAIŠKAS INVESTICINEI PARAMAI SAULĖS IR VĖJO ELEKTRINIŲ ĮRENGIMUI

☑️LEA yra paskelbusi kvietimus ir ragina labai mažas ir mažas įmones bei ūkininkus, atsinaujinančių išteklių energijos ir piliečių energetikos bendrijas suskubti pateikti paraiškas investicinei paramai 🌞saulės ir 🌬vėjo 🛠elektrinių įrengimui sausumoje gauti.Šios finansavimo priemonės orientuotos į smulkaus verslo poreikį savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 % pasigamintos energijos.
☑️Tai puiki proga užsitikrinti savo ar savo ūkio poreikiams pigesnę elektros energiją ir gauti valstybės dalinį finansavimą investicijoms.
☑️Liko tik mėnuo iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.
▪Paraiškas finansavimui gauti pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas saulės elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023-08-22, 17:00 (užpildant elektronines formas).
▪Paraiškas pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas vėjo elektrinėms sausumoje įsirengti galima teikti iki 2023-08-29, 17:00 (užpildant elektronines formas).
▪Paraiškas dėl vėjo elektrinių finansavimo gali teikti >1 metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės.
▪Pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW vėjo elektrinę, tačiau remiama projekto veikla – iki 3 MW įrengtosios galios elektrinių įrengimas.
▪Vėjo elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1608,65 Eur/1 kW vėjo elektrinės įrengtosios galios (kuri negali būti didesnė nei 3 MW).
▪Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 % pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 % pagal įkainį paskaičiuotos vėjo elektrinės įrengimo išlaidų sumos.
▪Paraiškas pagal kvietimą saulės elektrinėms įsirengti gali teikti >1 metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos.
☑️Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.
▪Ūkininkai, įmonės ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, gali gauti finansavimą, siekiantį iki 35 % nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 % nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos.
☑️Bus finansuojami tik GAMINTOJŲ projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui.
☑️Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, nėra tinkamos.
▪LEA mokymų medžiaga: 👇
Saulės elektrinėms,
Vėjo elektrinėms.
Norintiems kurti bendrijas rekomendacijos.
Detali informacija apie paraiškų teikimą, reikiamus pateikti dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.
🗣Daugiau: saules.elektrines@ena.lt, vejo.elektrines@ena.lt , tel. 8 5 230 3312.


2023.08.02 UŽREGISTRUOTAS NAUJAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus gyventojų metinės pajamos gautos už parduotą pasigamintą elektrą būtų neapmokestinamos, jei jų suma ≤ 2000 Eur.
☑️Viršijančiai sumai būtų taikomas IDV apmokestinimas, jei tokia gyventojo veikla būtų pripažinta kaip atitinkanti IDV apibrėžimą (savarankiškumas, tęstinumas, ekonominės naudos siekimas, periodiškumas).
☑️Dokumento tekstas


UŽREGISTRUOTAS 12-AS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus būtų keičiamas Finansų ministerijos (FM) GPMĮ projektas ir IDV būtų apmokestinama:
1. Bazinis GPM tarifas 15 % (FM – 20 %);
2. Min GPM tarifas lieka FM variante (3 %);
3. Grindys nuo kad nebetaikomas min GPM tarifas ir pradedam taikyti kredito formulė -20‘000 Eur (FM – 15000 Eur);
4. Progresyvus GPM tarifas lieka FM variante (5 % +2 %);
5. Menamos sąnaudos 30 % (FM – 20 %);
6. Riba nuo kada menamos sąnaudos netaikomos -65‘000 Eur (FM – 55‘000 Eur);
7. “Sodros” mokesčių lubos 60 VDU lieka;
8. “Sodros” sąnaudos toliau lieka neleidžiamais atskaitymais.
Dokumento tekstas

idv


VERSLO LIUDIJIMO MOKESČIAI PAGAL 12-ĄJĮ GPMĮ PROJEKTĄ

Užregistruotas 12-as GPMĮ projektas, kuriam pritarus būtų keičiamas Finansų ministerijos (FM) GPMĮ projektas ir verslo liudijimo (VL) mokesčiai būtų skaičiuojami:
1. Toliau lieka min 30 k. d. VL trukmė;
2. Maksimali pajamų suma pagal VL 45‘000 Eur (FM-20‘000 Eur);
3. VL suteikia teisę parduoti prekes/paslaugas juridiniams asmenims iki 4‘500 Eur (FM-2‘000 Eur);
4. Lieka draudimas vykdyti gyvenamosios paskirties NT nuomos veiklą pagal VL.
Dokumento tekstas

Verslo_liudijimas


PRIMINIMAS DĖL DIENPINIGIŲ

Primename, kad nuo 2023.08.01 dienpinigiai už komandiruotę Lietuvoje yra 28 Eur/dienai.
VMI informacija

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“