Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2023-03-21 UŽREGISTRUOTI GPMĮ IR VSDĮ PROJEKTAI 

2023 04 04

Jiems pritarus, nuo 2024 m. keičiasi verslo liudijimo (VL) pajamų apmokestinimas:
1. VL galiotų metinėms pajamoms, tik jei jos < 20‘000 Eur.
2. Minimalus VL išpirkimo terminas – 30 k. d. (nepertraukiamas dienų skaičiavimas):
a. Išimtis – metų pabaiga (VL gruodžio mėnesiui);
b. Leidimas gyventi Lietuvoje yra trumpesnis nei 30 k. d. ir VL gavėjas yra užsienietis.
3. VL kaina susideda iš dviejų dalių:
VSD įmokos nuo MMA + GPM dalis, kurią savarankiškai nustato savivaldybė.
4. VL negaliotų juridiniams asmenims.
5. VL negaliotų gyv. paskirties būsto nuomai.
6. Sodros mokesčių pokyčiai (+ 1,31 %) nuo 2025 m. sausio 1 d.,
7. Jei pajamos nepapuola į VL apmokestinimo schemą, joms taikomas individualios veiklos pagal pažymą apmokestinimas.
‼Dėl pokyčių verslo liudijimo mokesčiai padidėtų > 2 kartus asmenims, kurių metinės pajamos pagal VL yra 45000 Eur.
Dėl šių pokyčių gyventojai iš tikro vykdantys mažos apimties veiklą pagal VL, turės pirkti 30 k.d. trukmės VL, nors iš tikro VL įsigyjamas 2 dienų periodui.
Dėl šio pokyčio gyventojai, piktnaudžiavę VL mažu apmokestinimu, nebegalės “legalizuoti” 45000 Eur pajamų, sumokėję tik 2267 Eur mokesčių.
🙋Įžvalga:
1. teisingiau yra nustatyti ne 30 k. d. dienų minimalų terminą, bet nustatyti, kad VL nustatyta 20’000 Eur riba yra taikoma proporcingai išpirktų dienų skaičiui.
Pvz., jei buvo išpirktas VL pusei metų, jo riba yra 10’000 Eur. O jei VL per metus buvo išpirktas tik 37 dienomis, tai jo riba yra 2027 Eur. (20000/365×37=2027).
2. mokestiniuose teisės aktuose turėti būti ne fiksuoti dydžiai, bet indeksuojami dydžiai. Todėl vietoje 20’000 Eur galėtų būti 12 VDU, kai didėjant VDU, didėja riba.
☑️ GPMĮ projektas
☑️ VSDĮ projektas
☑️ Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektas

VL


2023-03-21 UŽREGISTRUOTAS VSDĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nuo 2025 m. keičiasi mažosios bendrijos (MB) mokesčiai.
1. Siūloma apmokestinti „Sodros“ mokesčiais (20,81 % + p. k.) MB nario VISAS pajamas pagal civilinę paslaugų sutartį (CPS), jei tos pajamos apmokestinamos GPM.
☑️Bazė „Sodros“ mokesčiams – 90 %.
☑️Apmokestinimo momentas – išmokėjimas, bet ne priskaitymas.
☑️Deklaruojamos „Sodrai“ išmokėjimo  metu (papildomos ataskaitos „Sodrai“ dėl kiekvieno mokėjimo)
2. Asmeniniams poreikiams (AP) „Sodros“ mokesčių bazė keičiama iš 50 % į 90 %.
3. Lubos, kurias pasiekus neskaičiuojamos VSD, PSD įmokos MB nariams didinamos nuo 43 VDU iki 60 VDU. Sumuojamos CPS ir AP pajamos.
❗Primename, kad CPS  apima:
a. Paslaugas, teikiamas MB (vadovavimas ar kt. paslaugos);
b. Nuomos paslaugas, teikiamas MB.
❗Dėl tokio pasiūlymo MB nariai bus vieninteliai, kurių nuomos pajamos apmokestinamos „Sodros“ mokesčiais.
❗Paveiksliuke – ištrauka iš projekto, pažymėta geltonai, kurioje pasakyta apie CPS apmokestinimą.
🤷Finansų ministerija savo pristatyme pamiršo paminėti MB, nors šis projektas yra 2023 m. mokesčių reformos paketo dalis ir MB nario mokesčiai „Sodrai“ didėja 90 %.
🙋Įžvalgos:
1.  Kas laimės?
☑️Didysis verslas, kuris negalėjo naudoti MB verslo formos.
☑️MB bus sunkiau konkuruoti su dideliu verslu.
☑️Brangsta MB administravimas ir buhalterinė apskaita.
2. Jei 2023 m. MB turėjo įsiskolinimą MB nariui pagal CPS ir 2025 m. yra grąžinama ši skola, tokia išmoka bus apmokestinta „Sodros“ mokesčiais, nors kai jinai buvo priskaitoma, tokių sąnaudų niekas neplanavo.
3. Jei MB narys 2023 m. gaus avansu pajamas pagal CPS už 2025 m., tokioms pajamoms „Sodros“ mokesčiai neskaičiuojami.
4. Prognozuojamas mokesčių mokėtojų elgesys👇
pajamos pagal CPS sumažės maksimaliai ir bus ieškoma kitų būdų, kaip gauti lėšas iš ekonominės veiklos.
☑️ VSDĮ projektas

mb_REFORMA


DOVANOS, SKYRYBOS, PAVELDĖJIMAS IR MOKESČIAI

☑️ Užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus nuo 2024 m. būtų apmokestinamos dovanos, jei jų suma viršija 150‘000 arba 300‘000 Eur, priklausomai nuo giminystės (žr. paveiksliuke) per metus.
☑️ Visos metinės dovanos iš giminių sumuojamos pagal giminystės rūšį.
❗Didesnis apmokestinimas dėl šeimos turto tarpusavio perdavimo yra siūlomas, nes Finansų ministerija mano, kad taip būtų teisingiau.
☑️ Pavyzdžiai:
1. Vyras iki santuokos turėjo namą 🏠, kurį pardavė santuokos metu ir už gautas lėšas įsigijo 800‘000 Eur vertės namą 🏠 bei užregistravo jį kaip JUNGTINĘ nuosavybę su žmona.
👉Registracijos metu, būtų laikoma, kad žmona gavo 400‘000 Eur dovaną, nuo kurios reikėtų sumokėti 15000 Eur.
2. Skyrybos. Skyrybų metu vyras teikia pasiūlymą atiduoti žmonai savo namą – turtą 🏠, kurį turėjo iki santuokos, mainais už turtą🐶🏓🎣, kurį įgijo santuokos metu.
Perduodamo turto žmonai rinkos kaina 400‘000 Eur.
Žmona turės sumokėti 15000 Eur.
3. Paveldėjimas. Jei vyras numirtų, žmona gautų viską be papildomo mokesčių, net jei jai pagal paveldėjimą atitektų ir vyro turtas, kuris nebuvo bendra jungtinė nuosavybė.
4. Žmona iki santuokos buvo įsigijusi akcijas, už kurias gauna dividendus💸 ir tuos dividendus naudoja bendros jungtinės nuosavybės turto 🏠 gerinimui ar statybai.
☑️Jei į bendrą jungtinę nuosavybę žmona per metus investuos > 600‘000 Eur, viršijanti dalis turėtų būti apmokestinama 15 % GPM vyro asmeninėje deklaracijoje.
☑️Reikėtų turėti atskiras banko sąskaitas dėl asmeninių lėšų judėjimo kontrolės. Be to, reikėtų vesti įsigyto turto iš asmeninių lėšų apskaitą atskirai nuo jungtinės veiklos turto apskaitos. Reikėtų būti pasirengus pateikti atsakymus VMI, kodėl vyras pervedė žmonai daug pinigų. Iš kokių lėšų tie pinigai buvo pervesti (asmeninė ar jungtinė nuosavybė).
5. Vaikai. Jei tėvai įsigyja būstą ir dalį jo užrašo vaikams arba skiria vaiko finansavimui daugiau nei 300‘000 Eur per metus, skirtumas turėtų būti uždeklaruotas vaiko deklaracijoje, o vaiko mokesčius turėtų sumokėti tėvai.
☑️Jei tėvai miršta, vaiko paveldėjimas neapmokestinamas GPM.
6. Jie žmona yra Ispanijos mokesčių rezidentė, dovanos žmonai apmokestinamos pagal Ispanijos teisės aktus ir Lietuviškas GPMĮ jos dovanoms netaikomas
🙋‍♀️Įžvalgos:
1. Santuokos metu toks projektas skatina nekurti bendro ūkio, kai vienas sutuoktinis perduoda asmeninį turtą į bendrą ūkį.
2. Skyrybų atveju daugiau nukenčia silpnesnioji pusė, nes priversta rinktis nepalankų sprendimą (skaičiuos variantą, įvertinus mokėtinus mokesčius, ir geriau rinksis mažesnę, bet neapmokestinamą turto dalį).
3. Neskatina teikti brangių dovanų vaikams.
4. Iš mokesčių pusės geriau paveldėjimas (mirtis) nei dovana.
5. Jei šeimos nariai dovanojimo metu yra kitos šalies mokesčių mokėtojais, jų gautoms dovanoms lietuviškas GPMĮ netaikomas ir jiems lietuviško GPM nuo dovanų mokėti nereikės.
☑️ GPMĮ projektas

03.25_1

0325_2


PAGAL 2023-03-21 UŽREGISTRUOTĄ GPMĮ PROJEKTĄ BŪTŲ NAIKINAMAS 32 % GPM TARIFAS

Pritarus šiam projektui, nuo 2024 m. būtų sumažintas 32 % → 27 % GPM visiems, kurie uždirba labai daug ir jų pajamos apmokestinamos pradiniu 20 % GPM tarifu.
Naikinamas 32 % GPM tarifas.
🧐Pavyzdys:👇
▪ Tantjemos ir darbo užmokesčio metinės pajamos yra 250‘000 Eur.
▪ Pritarus projektui:  2024 m. GPM=101’094*0,2+101’094*0,25+(250’000-101’094*2)*0,27=58’402 Eur
▪ Dabar: GPM= 101’094*0,2+(250’000-101’094)*0,32=67’869 Eur
▪ Skirtumas: 9’467 Eur- mažesni mokesčiai gyventojui ir didesnės jo pajamos.
🧐Paveiksliuke GPM dydžiai, kai gyventojo pajamos yra nuo 60 VDU iki 1 mln. Eur.
🦹Dideles pajamas (mln. Eur ) gaunančiųjų pajamos dėl šio dalyko gali padidėti 15 %.
▪ Sumažinami mokesčiai metinėms pajamoms, kai jos viršija 60 VDU (101’094 Eur)👇
☑️ Autorinis atlyginimas iš darbdavio;
☑️ Darbo užmokestis;
☑️ Tantjemos;
☑️ MB vadovo ne MB nario darbo užmokestis;
☑️ MB nario išmokos saviems poreikiams.

03.26


LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO SĄNAUDŲ PRISKYRIMAS PAGAL PMĮ PROJEKTĄ

2023-03-21 užregistruotas PMĮ projektas, kuriam pritarus, nuo 2024 m. lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir  naudojimo (kuras, remontas, ekspl., nusidėvėjimas) dalis sąnaudų bus priskiriama prie sąnaudų, kurios mažina pelno mokestį, jei šios sąnaudos neviršija nustatytų ribų pagal CO2 kiekį g/km:
1. 75 000 Eur, kai CO2 = 0;
2. 50 000 Eur, kai 0 > CO2 ≤ 130;
3. 25 000 Eur, kai 130 > CO2 ≤ 200;
4. 10 000 Eur, kai CO2 > 200.
📌Jei automobilis bus brangesnis, nei nurodyta riba, bus skaičiuojamas %, kurį reikės taikyti visoms su automobiliu susijusioms sąnaudos (kuras, remontas, plovykla ir pan. eksploatacija).
📌Paveiksliuke – pavyzdys, kai įsigytas 100’000 Eur netaršus automobilis. Tokiu atveju, tik 75 % visų jo patirtų naudojimo sąnaudų gali būti priskiriama prie leidžiamų atskaitymų.
📌Analogiška taisyklė būtų taikoma ir išnuomotam automobiliui, kai dalis nuomos kainos būtų leidžiami atskaitymai, o kita dalis – neleidžiami.
🙋Taigi buhalteriai turės kaupti informaciją apie išnuomotų automobilių kainas, kurias retai kada nuomotojas nurodo. Ar tai bus rinkos kaina ar ta kaina, už kurią nuomotojas įsigijo a/m, įstatymo projekte nėra aišku. Palikta vieta VMI interpretavimui.
🙋Priklausomai nuo VMI išaiškinimų, gali reikėti a/m vertes atnaujinti kas metai, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą.
📌Pagal dabartinį PMĮ, visos automobilio įsigijimo, naudojimo, nuomos sąnaudos yra leidžiami atskaitymai, jei automobilis naudojamas įmonės ekonominėje veikloje.
🙋Įžvalga:
Jei netaršus automobilis įsigytas už 100‘000 Eur prieš 5 metus, nors jo balansinė vertė gali būti 17 tūkst. Eur, tokio automobilio 1/4 nusidėvėjimo sąnaudų bus neleidžiami atskaitymai, nes:
💶 vertinama ne balansinė vertė, ne aktuali rinkos kaina,
💶bet įsigijimo kaina, kuri buvo prieš n metų.
💶Nėra vertinama, ar a/m per naudojimo metus buvo daužtas ir dėl to jo vertė stipriai pasikeitė.
CO2 rodomas a/m techninio paso V.7. dalyje. Pvz. – paveiksliuke.
☑️Teisės akto projekto tekstas

auto_1 auto_2


MB IR IDV: KIEK MOKESČIŲ BŪTŲ SUMOKĖTA 2023 M. IR KOKIE MOKESČIAI BŪTŲ PRITARUS PROJEKTUI 2026 M.

2023-03-21 užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus, būtų daugiau apmokestinama individuali veikla pagal pažymą (IDV).
🧐Palyginome mažąją bendriją (MB) ir IDV: kiek mokesčių būtų sumokėta 2023 m. ir kokie mokesčiai būtų pritarus projektui 2026 m., kai metinės pajamos yra nuo 5000 Eur iki 120‘000 Eur.
❗2023 m. mažesni mokesčiai yra IDV atveju nei MB, jei pajamos yra iki 100 tūkst. Eur. Pasiekus šią ribą, geriau pagalvoti apie teisinio statuso keitimą į MB.
❗2026 m. riba, kada MB geriau nei IDV, yra 30 tūkst. Eur.
❗Pastebėjimas: IDV atveju 2026 m. didėja mokesčiai (129 Eur), net kai gyventojo pajamos yra žemiau skurdo ribos: 417 eur/mėn.
🧐Paveiksliukuose:👇
– 120‘000 Eur skaičiavimo pvz.;
– Visų skaičiavimų suvestiniai duomenys.
❗Taikytos sąlygos👇
1. MB narys yra vienas asmuo ir MB neturi JOKIŲ sąnaudų, išskyrus PSD ir VSD įmokas nuo MMA, kai pasirenkamas pačių mažiausių mokesčių variantas (savanoriškas draudimas arba savi poreikiai MB atveju, atsižvelgiant į galutinę NPD įtaką);
2. MB narys negauna jokių pajamų pagal civilinę paslaugų sutartį;
3. IDV atveju – minimalios PSD įmokos nuo 12 MMA;
4. Siekiamybė MB – turėti VSD, PSD draudimą nuo 12 MMA per metus;
5. Nėra jokių lengvatų IDV ar MB dėl VSD, PSD įmokų mokėjimo;
6. MB moka 5 % pelno mokestį;
7. GPM skaičiuojamas pagal metinį NPD, įvertinus dividendus, kurie mažina NPD;
8. Mokesčių % = visi mokesčiai / grynosios gyventojo pajamos po mokesčių.
☑️ GPMĮ projektas

MB_IDV_01 MB_IDV_02 MB_IDV_03


LIETUVOJE  > 75 %  IDV VEIKLOS PAGAL PAŽYMĄ UŽDIRBA ≤ 5000 EUR PER METUS

☑Paveiksliuke – skaičiavimai, kurie parodo, kaip keičiasi tokių gyventojų apmokestinimas 2026 m. ir kaip skiriasi tokių gyventojų apmokestinimas nuo darbo santykių (DS) 2023 m. → 2026 m., jei būtų pritarta 2023-03-21 užregistruotam GPMĮ projektui.
☑Pavyzdys:
▪️ Metinės IDV pajamos 5000 Eur.
▪️ Darome prielaidą, kad gyventojas patiria TIKRŲ 20 % sąnaudų dėl šių pajamų uždirbimo.
▪️ Palyginame, kokius mokesčius sumokės IDV atstovas, uždirbantis 5000 Eur ir dirbantis pagal darbo sutartį, kai DS metinė alga iki mokesčių 4000 Eur , o darbo vietos metinis (atostoginiai, kvalif. kėlimas, patalpos, įrankiai, darbo medžiagos ir t.t.) išlaikymas kainuoja apie 1000 Eur.
❗️2023 m.: IDV mokesčiai: 1273 Eur , kai DS mokesčiai bus 780 Eur
❗️2026 m.: IDV mokesčiai: 1401 Eur , kai DS mokesčiai bus 780 Eur.
‼ Pritarus GPMĮ projektui, IDV apmokestinimas yra beveik du kartus didesnis nei DS, nes IDV atveju reikia mokėti PSD įmokas nuo MMA, o DS atveju iš darbuotojo papildomi mokesčiai dėl algos mažesnės už MMA nėra išskaičiuojami.
‼ Pritarus reformai, IDV, kuri uždirba 5000 Eur metines pajamas, mokesčiai padidėtų 128 Eur/metus.
🧐Ieškome logikos👇
⁉️Viešas klausimas Finansų ministerijai -“Ar tokias mažas pajamas generuojančiai IDV tikrai TEISINGA didinti mokesčius, net jei dabar šios IDV apmokestinimas yra didesnis nei darbo santykiai?”, kurio Finansų ministerija neleido užduoti LBAA ar bent diskutuoti 2023-03-27 ekspertų susitikime.
☑️ GPMĮ projektas

IDV_5000


JEI BŪTŲ PRITARTA 2023-03-21 GPMĮ PROJEKTUI, DAUGIAU APMOKESTINAMI BŪTŲ NET IR UŽDIRBANTYS MMA, JEI JIE DIRBA PAGAL IDV

🧐Buvo prašymų panagrinėti mažas pajamas ir IDV, kokioje būklėje atsiduria IDV 2026 m. pagal Finansų ministerijos mokesčių reformą👇
⁉Jei projektui bus pritarta, daugiau būtų apmokestinami net ir MMA uždirbantys, jei jie dirba pagal IDV.
‼Tokių gyventojų mokesčiai padidėtų 407 Eur per metus ir atitinkamai sumažėtų pajamos po mokesčių.
🧮Skaičiuojame, kaip keisis mokesčiai IDV, kai IDV metinės pajamos 12‘600 Eur ir lyginame su darbo užmokesčiu, kurio darbo vietos kaina yra 12‘600 Eur, iš kurios 10‘080 Eur sudaro darbo užmokestis.
🧮Paveiksliuke – skaičiavimai, kurie parodo, kaip keičiasi tokių gyventojų apmokestinimas 2023 m. → 2026 m. ir kaip skiriasi tokių gyventojų apmokestinimas nuo darbo santykių (DS).
Gaunasi:👇
‼2026 m. IDV apmokestinimas skirsis nuo DS 86 Eur (0,85 %).
Toks skirtumas nepadengia visų rizikų ir iššūkių, su kuriais susiduria IDV.
‼ Išvada: 2026 m. geriau rinktis DS dėl 12 MMA, nei IDV su 12600 Eur metinėmis pajamomis.
▪12 MMA = 10’080 Eur (840 Eur/mėn).
☑️ GPMĮ projektas

MMA_IDV


APIE INVESTICINĘ SĄSKAITĄ

2023-03-21 užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus, būtų INVESTICINĖ SĄSKAITA (IS), kuri yra:
💶💶💶
1. Lietuvoje arba kt. šalyje, jei su ja sudaryta dvigubo išvengimo sutartis ir ta kita šalis yra EEK ar šalyje, kuri bendradarbiauja su EBPO;
2. Licencijuojamoje finansų įstaigoje.
💶💶💶
IS uždirbtos palūkanų bei produktų pardavimo pajamos nebus įtraukiamos į apmokestinamas pajamas:
I. Jei pajamos uždirbtos iš ≤ 10‘000 Eur investuotų lėšų per metus. Į 10‘000 Eur ribą neįskaičiuojamos investicijų uždirbtos pajamos. Tokiu atveju per metus galima papildyti investicinę sąskaitą 10‘000 Eur suma, kuri turėtų būti VISA investuojama. Jei metų pradžioje buvo likęs neinvestuotas praeitų metų įneštų lėšų likutis, jis bus vertinamas skaičiuojant sekančių metų 10’000 Eur ribą (ją mažins).
IR
II. Jei IS pajamos uždirbtos iš:
1. Vertybinių popierių (VP), kai VP įsigyti per licencijuojamą asmenį;
2. Prekybos pinigų rinkos priemonėmis (iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai ir kita, išskyrus mokėjimo priemones);
3. Kolektyvinio investavimo VP;
4. Išvestinių finansinių priemonių, kurios yra dėl 1, 2, 3 p. paminėtų produktų;
5. Sutelktinio finansavimo palūkanos ar pan. pajamos;
6. Kreditų palūkanos, gautos per tarpusavio skolinimosi platformą.
💶💶💶
Netaikoma IS pajamoms, kurios gautos iš:
1. VP prekybos, kai gyventojas turi > 10 % akcijų paketą (kontrolę);
2. Įmokų į III pensijų pakopą;
3. Įmokų į gyvybės draudimą.
❗IS pajamos apmokestinamos tuo momentu, kai jos iš IS sąskaitos yra išmokamos.
Laikoma, kad pajamos išmokėtos iš IS sąskaitos, jeigu:
1. Tą patį mokestinį laikotarpį, kada buvo gautos, NEBUVO panaudotos investicijoms;
2. Jei uždarius IS, joje esančios piniginės lėšos nėra pervedamos į kitą gyventojo IS, laikoma, kad šios lėšos išmokėtos iš IS.
💶💶💶
📌Jei IS uždaroma arba vyksta lėšų išmokėjimas iš IS, investicinės sąskaitos apmokestinamos pajamos sumažinamos per IS įsigytų investicinių produktų įsigijimo kaina bei su įsigijimu susijusių mokesčių suma. Dvigubo apmokestinimo išvengimas taikomas IS pajamoms leidžiant atimti užsienio valstybėje sumokėtą pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį.
📌Investicinės sąskaitos mokestinis nuostolis perkeliamas į kitus metus.
📌Nuostoliai, patirti per IS, dėl sandorių su susijusiais asmenimis, kai jie yra atliekami ne rinkos kaina, neatskaitomi iš apmokestinamųjų pajamų.
📌Deklaravimas VMI:
1. IS atidarymas arba priskyrimas prie IS;
2. IS uždarymas arba sprendimas IS laikyti paprasta banko sąskaita;
3. IS lėšų judėjimas.
👩‍🏫Primename, kad pagal GPMĮ projektą, naikinamos GPM lengvatos gyvybės draudimui ir p. įmokoms į III pakopą, kurios buvo taikomos, kai gyventojas iš savo lėšų moka įmokas.
❗Yra pereinamųjų nuostatų (10 m.) senoms draudimo sutartims.
☑️ GPMĮ projektas


PRITARUS 2023-03-21 PMĮ PROJEKTUI, MAŽOS ĮMONĖS GALĖTŲ IŠ KARTO PARODYTI LEIDŽIAMUOSE ATSKAITYMUOSE VISĄ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĘ

Užregistruotas PMĮ projektas, kuriam pritarus nuo 2024 m. mažos įmonės, kurių bendros pardavimų pajamos ≤ 0,3 mln. Eur, galės iš karto parodyti leidžiamuose atskaitymuose visą ilgalaikio turto (IT) įsigijimo vertę ar vertę kuri liko nenudėvėta 2023-12-31.
❗Taikoma tik šešioms IT grupėms:👇
☑️ mašinos ir įrengimai;
☑️ įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.);
☑️ kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga);
☑️ programinė įranga;
☑️ įsigytos teisės;
☑️ krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų.
❗Išimtis: netaikoma tam turtui, kuriam buvo pritaikyta investicijų lengvata pagal PMĮ 46 prim1 str.
🙋Įžvalga:
☑️Pokytis atneš papildomas apyvartines lėšas mažam verslui.
☑️Biudžetui jis kainuos nedaug – negautos palūkanos už vėliau sumokėtą pelno mokestį.
☑️Mokestiniame teisės akte nurodoma fiksuota 0,3 mln. eur suma, kuri nedidės, didėjant infliacijai, ir taip mažės lengvatos taikymo ratas.
☑Teikiant projektą, nurodytas mokesčių mokėtojų skaičius yra padidintas, nes jis negali būti lygus istoriniams duomenims, kurie nėra perskaičiuoti atsižvelgiant į numatomą infliaciją dėl kainų didėjimo.
☑ PMĮ projektas


LBAA LABAI LAUKIA JŪSŲ PARAMOS

ℹ Kad jums būtų lengviau užpildyti prašymus skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai, VMI sukūrė filmuką apie FR0512 formos pildymą 👇
👋 Pildydami GPM paskyrimą paramai, nepamirškite mūsų!
🤝 LBAA labai laukia jūsų paramos, įmonės kodas 191616412.
🎯 Su Jūsų parama mes galime nuveikti daugiau, o Jūs galite kelti savo kvalifikaciją nemokamai!
🚀 Kai tik VMI EDS asmeninėse paskyrose paskelbs, kiek paramos pervedėte LBAA, pateikite LBAA administracijai (admin@lbaa.lt) VMI išduotą pažymą!
🎁 Gausite LBAA ,,Dovanų kuponą“, kurio vertė – 50 proc. pervestos paramos dydžio! LBAA ,,Dovanų kuponu“ naudokitės savo nuožiūra: apmokėkite LBAA renginių, mokymų, narystės ar tvarkų įsigijimo mokesčius. LBAA ,,Dovanų kupono“ galiojimo terminas – iki 2024.12.31.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“