Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2022 m. Individualios veiklos pagal pažymą mokesčiai

2021 11 30

Naudojami dydžiai:
VDU= 1504,10 EUR (dar nepatvirtintas ir vienintelis dydis, kuris planuojamas keisti).
GPM % pagal apmokestinamas pajamas (AP):
5 %, jei AP ≤25000 EUR
15 %, jei AP ≥35000 EUR
tiesiogiai proporcingai didėja GPM % , kai 25000<AP>35000.
Principai (išlieka tokie patys):
VSD ir PSD mokesčiai skaičiuojami nuo = (pajamos – sąnaudos) × 0,9.
GPM skaičiuojamas nuo = pajamos – sąnaudos*
* kai į sąnaudas įtraukiami ir VSD, PSD mokesčiai, jei netaikomas 30 % sąnaudų atskaitymo būdas.
GPM niekada neįtraukiamas į gyventojo sąnaudas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas (AP).
Paveiksliuke mokesčių ir pajamų palyginimas, kai asmuo nekaupia papildomai pensijos daliai. Kaupimo atveju, VSD, PSD tarifas didėja 2,7 % arba 3 %.
VSD, SD įstatymai numato išimtis, kada gali būti neskaičiuojami VSD, PSD mokesčiai nuo pirmo uždirbto EUR (pensininkai, pirmi metai ir t.t.).
Jei asmuo nėra kitur draustas, o metinės apmokestinamosios PSD mokesčiu pajamos <12 MMA, yra pareiga mokėti PSD nuo MMA. Paveiksliuke tai nevertinta, nes jei asmuo nevykdytų IDV, jam vis tiek būtų prievolė sumokėti PSD nuo 12 MMA.

1120-1

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6ca85c70283a11ec99bbc1b08701c7f8


2022 m. dydžiai algų skaičiavimui.

Papildomas kaupimas: 2,7 %, 3 % arba 0 %.
VDU= 1504,10 Eur
MMA= 730 Eur
ir dvi NPD formulės:
1. NPD = 460 – 0,26 × (DU – MMA), jei mėnesinio DU ≤ 1‘678 Eur
2. NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinio DU >1‘678 Eur
Paveiksliuke mėnesinio darbo užmokesčio mokesčiai, bei suma po mokesčių, kai pradedamas taikyti progresyvusis GPM tarifas viršijus 60 VDU (arba 5 VDU per mėnesį).
Pagal GPMĮ 32 % GPM taikomas viršijus 60 VDU, o paveiksliuke hipotetinis variantas, su tikslu palyginti mėnesio sumas ir mokesčius (praktikoje skaičiuojama metų gale).
Analogiškai su ,,Sodros” mokesčiais, kai viršija > 60 VDU.

1130-2

  1. NPD formulės, dar laukia Prezidento palaiminimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/aaff3c603e3711ec99bbc1b08701c7f8
  2. Patvirtintas MMA: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c
  3. VDU bei VSD, PSD tarifai, dar laukia patvirtinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6ca85c70283a11ec99bbc1b08701c7f8

VMI jau išsiuntė daugybę raginimų gyventojams pateikti NT mokesčio deklaracijas KIT715, kurios teikiamos iki gruodžio 15 d. dėl gyvenamosios paskirties NT, kai jo savininkas yra gyventojas.
Tradiciškai laiškus gavo ir tie gyventojai, kurie NT mokesčio neturėtų mokėti, nes yra net 8 grupės priežasčių, dėl kurių NT mokesčio mokėti nereikia:
1.VMI mano, kad visa turima nebaigta statyba yra senai baigta ir statomame objekte yra gyvenama (NTMĮ 4 str. 1d.)
2.turtas yra išnuomotas ilgesniam nei 1 mėn. periodui juridiniam asmeniui ir dėl to prievolės mokėti už šį turtą NT mokesčio gyventojas neturi (NTMĮ 3 str. 3 d.)
3.turtas naudojamas socialinei globai ir socialinei priežiūrai (NTMĮ 7 str.. 1 d. 1 p.)
4.turtas naudojamas pajamoms iš žemės ūkio veiklos uždirbti (NTMĮ 7 str.. 1 d. 2 p.)
5.turtas naudojamas švietimo darbui (NTMĮ 7 str.. 1 d. 3 p.)
6.turtas yra kapinių teritorijoje (NTMĮ 7 str.. 1 d. 4 p.)
7.turinčio meno kūrėjo statusą, turtas naudojamas kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai (NTMĮ 7 str.. 1 d. 5 p.)
8.turtas yra bendra jungtinė nuosavybė, bet VMI turtą priskyrė vienam sutuoktiniui. Taip būna, kai RC klaidingai užregistruoja nuosavybę (RC neturėtų registruoti turto ant vieno sutuoktinio, jei nėra santuokos ar turto padalinimo sutarties).
VMI nėra nustačiusi unifikuotos formos, kuri palengvintų gyventojams ir VMI darbuotojams teisingai atlikti NTM skaičiavimą.
VMI tik paprašius pateikia gyventojui informaciją dėl kokio turto ji mano, kad turi būti mokamas NT mokestis.
Gyventojas turi laisva forma teikti paaiškinimus, kodėl jam mokesčio mokėti nereikia.
Jei gyventojas nežino NTMĮ , jam VMI nepadės įsivertinti visus kriterijus dėl nustatymo, ar turtas iš tikro turi būti įtrauktas į NTM skaičiavimą.
VMI darbuotojas nurodys, kokią sumą reikia įrašyti į deklaraciją, kai yra netaikomos išimtys, atleidžiančios nuo NT mokesčio mokėjimo.
Rekomenduojame susipažinti su NTMĮ, nes tik jūsų asmeninių žinių dėka, mokestis gali būti sumažintas.

1130-3

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.257650/asr


 

Lapkričio 25 d. vienbalsiai Seimas ignoravo Konstitucinio teismo sprendimą bei Seimo teisės departamento išvadą ir priėmė GPM įstatymo pakeitimą, kuris įsigalioja nuo 2022-01-01 ir dėl kurio visų gyventojų, metinės darbo užmokesčio pajamos sumažės iki 38 Eur, jei jų darbo užmokesčio pajamos yra intervale 1678-2950 Eur.
BFK pristatydama NPD formulių keitimo projektą pateikė mažiausiai 3 melagienas:
1.Nėra jokio mokesčių sumažinimo gyventojams, todėl teisės departamento išvada dėl galimo teisėkūros pažeidimo yra klaidinga;
2.Negavo jokių pastabų iš asociacijų, prieštaraujančių projektui (2021-10-07 LBAA teikė raštą, bet nebuvo jokios privalomos diskusijos numatytos teisėkūros įstatyme);
3.Yra lengvinama padėtis visiems gyventojams (mažėja mokesčiai dėl naujos NPD formulės).
Taigi, dėl agresyvios teisės aktų priėmimo politikos (teisėkūros įstatymo nuostatų pažeidimo) kitais metais bus dvi NPD formulės:
1. NPD = 460 – 0,26 × (DU – MMA), jei mėnesinio DU ≤ 1‘678 Eur
2. NPD = 400 – 0,18 × (DU – 642), jei mėnesinio DU >1‘678 Eur
Taikantys antrąja formulę gyventojai pajus pajamų sumažėjimą, nes 2022 m. NPD formulėje MMA (730 Eur) buvo pakeistas mažesniu fiksuotu dydžiu 642 Eur.
Jei nebūtų keičiamas GPM įstatymas, antrąją NPD formulę taikanti gyventojų grupė gautų iki 38 Eur didesnes pajamas, dėl didesnio NPD dydžio 2022 m.
Paveiksliuke pateikti skaičiavimai, koks NPD būtų buvęs 2022 m. jei likus vienam mėnesiui iki metų pabaigos būtų nekeista NPD formulė ir koks NPD bus 2022 m. pagal Seimo sprendimą.

1130-4

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/aaff3c603e3711ec99bbc1b08701c7f8

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/355730c03e3811ec99bbc1b08701c7f8?jfwid=33p62w2w1


Lapkričio 23 d. Seime VIENBALSIAI nubalsuota dėl didžiojo buhalterinės apskaitos įstatymo ir daugiau nei dešimties susijusių įstatymo pakeitimo paketo. Nuo 2022-05-01 verslas galės atsikvėpti ir bus viskas ženkliai laisviau:
– nebebus privalomos inventorizacijos (jos vykdymo tvarką nustatys įmonės vadovas ir ji lieka privaloma viešam sektoriui);
– nereikės pasirašyti visų apskaitos registrų, kas šiuo metu yra ypatingai sudėtinga, nes registrai gali apimti ir dešimtis tūkstančių lapų;
– atsisakoma leidimo gavimo iš VMI, kai keičiamas atsargų apskaitos metodas (FIFO → LIFO);
– įmonės vadovas galės pats tvarkyti savo įmonės buhalterinę apskaitą ir bus pilnai už tai atsakingas. Šis leidimas neatleidžia nuo to, kad apskaitos tvarkymui ir toliau reikės tų pačių buhalterinių, teisinių ir mokestinių žinių;
– nebelieka privalomojo CA draudimo;
– lieka vienas LBAA buhalterių profesionalų sąrašas, gyvuojantis 20 metų nuo 2001 m. ir turėtų būti naikinamas AVNT buhalterių profesionalų sąrašas, kuriam nepavyko atlikti reikšmingos teigiamos funkcijos per savo gyvavimą;
– AVNT pateiks rekomendacijas verslui, kaip užtikrinti kokybišką buhalterinę apskaitą (nuo buhalterio pasirinkimo iki sutarties nutraukimo).
Yra daugiau pokyčių apie kuriuos dar bus mūsų žinutės.

Daugiau: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35370&p_k=1&p_a=sale_klaus_stadija&p_svarst_kl_stad_id=-40807

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36503&p_k=1


2021-11-16 užregistruotas PVM įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2022-07-01 iki 2024-12-31 būtų taikomas 5 % PVM tarifas elektromobiliams, elektriniams motociklams, mopedams, dviračiams ir paspirtukams.

Daugiau:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6bce6e5046d211eca8a1caec3ec4b244


PVM registracija.

Ar žinote, kad jei įmonė nori registruotis PVM mokėtoju, VMI prašo pateikti atsakymus į tokius klausimus, net jei tai naujas mokesčių mokėtojas:
1. Prašo pateikti įrodymus, kad yra pranešta ,,Sodrai” apie vadovo įdarbinimą, nors pranešimas ,,Sodrai” yra pateiktas
2. Prašo pateikti trečią kartą informaciją apie akcininkus, nors įmonė šią informaciją jau pateikė pildydama prašymą ir taip pat šie duomenys yra pateikti RC.
3. Prašo trečia kartą nurodyti kontaktinį asmenį, nors jis buvo nurodytas prašymo teikimo formoje ir yra tinkamai užregistruotas MANO VMI.
Turite daugiau duomenų, ko prašo VMI, nors jie šiuos duomenis turi ir taip dirbtinai yra sukuriama našta mokesčių mokėtojui bei vilkinamas PVM registracijos procesas, kviečiame dalintis.
LBAA surinko visas buhalterių pastabas ir artimiausiu metu pateiks VMI, kad padėtų VMI optimizuoti savo darbą, sutaupyti biudžeto lėšas perteklinio VMI darbuotojų darbo finansavimui ir taupytų mokesčių mokėtojų laiką dėl perteklinių duomenų teikimo.


2021-11-12 užregistruotas DK pakeitimas, kuriam pritarus darbdavys turės skirti daugiau lėšų šių darbuotojų darbo apmokėjimui.

1.Auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų (nėra pokyčio) suteikiama papildoma poilsio diena, už kurią mokamas VDU
2. Auginantiems vieną vaiką iki 16 metų (buvo du vaikai iki 12 m.) suteikiama papildoma poilsio diena, už kurią mokamas VDU
3. Auginantiems ≥3 vaikus iki 16 metų (buvo trys vaikai iki 12 m.) suteikiamos dvi papildomos poilsio dienos, už kurias mokamas VDU.
Papildomai apmokama iš darbdavio lėšų poilsio diena gali būti keičiama į sutrumpintą darbo dieną, kai už sutrumpintą laiką, per kurį darbuotojas nedirba ir nieko neuždirba, darbdavys turi mokėti VDU iš savo lėšų.
Seimo nariai užregistravę projektą, teigia, kad verslui tai nieko nekainuos papildomai.
Verslas ir dabar be DK keitimo ir siūlomos prievartos mokėti už laiką, per kurį darbuotojas nedirba, gali mokėti papildomai darbuotojams dėl to, kad jie turi daug vaikų, dėl to, kad jiems labai sekasi ar nesiseka asmeninis gyvenimas.
Jokie teisės aktai nedraudžia verslui remti darbuotojo šeimą ir skirti daugiau atostogų ne tik darbuotojui, kuris turi vaiką, bet ir tiems, kurie slaugo tėvus ar turi kitų šeimyninių aplinkybių, dėl kurių jie negali dirbti pilnu etatu.
Jokie teisės aktai nedraudžia darbdaviui mokėti algas darbuotojams, kurie faktiškai nedirba įmonėje ir nesukuria pridėtinės vertės.

1130-1

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/99acd940439611eca8a1caec3ec4b244

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“