Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2022-01-18 užregistruotas pelno mokesčio įstatymo projektas

2022 01 24

Projektui pritarus nuo 2023 m. būtų taikomas 0 % pelno mokesčio tarifas pelnui, kuris panaudotas investicijoms į:
– atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias technologijas,
– verslo plėtrą – įrenginius,
– kitą ilgalaikį turtą, didinantį gamybos ir (ar) paslaugų teikimo našumą, ir (ar) naujoms darbo vietoms sukurti, apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/580eece0785111ecb2fe9975f8a9e52e


2022-01-19 užregistruotas PVM įstatymo pakeitimo projektas, kuriam pritarus, perkant specialiosios medicininės paskirties maisto produktus iš vaistinių, būtų taikomas lengvatinis 5 % PVM, jei šio maisto įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos LR sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Jei specialiosios medicininės paskirties maisto produktais būtų prekiaujama kitose prekybos vietose, kurios neturi sutarties su ligonių kasa, turėtų būti taikomas 21 % PVM tarifas.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/58962ef078f911ecb2fe9975f8a9e52e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/da74f2d078f911ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=-141718b57d


UAB direktorius-akcininkas šešėlinės prekybos veiklos pajamas įnešdavo į įmonę ir taip apskaitoje susidarė beveik 4 mln. Eur įmonės skola vadovui.
Ištrauka kaip įmonės vadovas paaiškino 4 mln. Eur skolą:
„Taip, tai nėra Bendrovės skola man, nes aš niekada Bendrovės veikloje savo asmeninių pinigų nenaudojau. Į Bendrovės sąskaitą banke, kasą mano įnešti pinigai bei atsiskaitymams su klientais už pirktas prekes, žaliavas, paslaugas bei už ūkines prekes panaudoti pinigai yra gauti už parduotą Bendrovės produkciją parduotuvėje, mobiliosiose parduotuvėse ir iš kitų klientų, kurie atsiskaitymus vykdė grynais pinigais. Kaip šiuos pinigus Bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo apskaičiusi Bendrovės buhalterė, nežinau“.
Teismas nustatė, kad įmonė neapskaitė ir nedeklaravo visų gaunamų pajamų, todėl netinkamai nustatė PVM ir PM bazę, o į apskaitos duomenis įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis. VMI nustatė, jog įsiskolinimas vadovui ir vieninteliam akcininkui buhalterinėje apskaitoje buvo suformuotas siekiant vienintelio tikslo – gauti mokestinę naudą, todėl nuo šios sumos buvo apskaičiuotas mokėtinas PVM ir su juo susijusios sumos bei sumažintas veiklos nuostolis.
VMI patikrinimo metu priskaičiavo nesumokėtus mokesčius bei pritaikė sankcijas.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/835806/2021-06-22+LVAT.pdf


Primename, kad jei nebus vedama sunaudotų degalų apskaita pagal AA nustatytą tvarką, tikrinimo metu taršos mokestis yra patrigubinamas (MATĮ 9 str. 8d. 1p.) ir papildomai bus taikomos sankcijos dėl neuždeklaruoto aplinkos teršimo mokesčio.
Pagal aprašo II sk. automobilių kuro apskaita privalo būti vykdoma kiekvienai transporto priemonei atskirai:
1. Pagal degalų rūšį;
2. Pagal transporto registracijos metus;
3. Kuro kiekis litrais;
4. Viso kuro, sunaudoto Lietuvoje, įsigijimo dokumentai, nesvarbu kurioje šalyje jis yra įsigytas;
5. Transporto priemonės kategorija ir identifikacija.
Aprašas nenumato reikalavimo visai tai turėti viename dokumente. Galima atskirai vesti kuro apskaita ir po to sudaryti pagalbinius registrus, kurių visuma atsako į klausimą
Kiek per METUS buvo naudojama automobilių Lietuvoje, kokios jų kategorijos, registracijos data, valst. nr., kiek kuro litrais ir tonomis buvo sunaudota kiekviename automobilyje atskirai.
Kuro sunaudojimo apskaitai gali tikti kelionės lapas, kuriame yra žinutėje nurodyta informacija ir visų kelionės lapų suvestinė, kurioje apibendrinami metiniai kiekiai, bei yra atliekamas tų kiekių pavertimas į tonas.
Nors nuo 2022-05-01 LR buhalterinės apskaitos įstatymas nenumato pareigos pasirašinėti visų apskaitos registrų, kai yra pasirašoma didžioji knyga, VISI kuro SUNAUDOJIMO apskaitos dokumentai privalo būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens ir tai automatiškai negali būti taikoma buhalteriui, jei nėra vadovo nurodymo dėl kuro apskaitos.

0124_1

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFF9AE9162EE/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbeb20f0be2111eb8c24980b2b0e0fef


Ar žinote, kad nors įmonę galima atidaryti e-būdų, jos uždarymui būtina teikti popierinę JAR-4 formą registrų centrui.
Prie kurios pridedamas likvidavimo aktas, kuris taip pat turi būti popierinės formos.
RC nepripažįsta e-parašu pasirašytų įmonės išregistravimo dokumentų.


Šią savaitę „Sodros“ pranešimus apie įtraukimą į pensijų kaupimą arba automatinį sustabdytų įmokų atnaujinimą gavo 264 tūkst. gyventojų. Iki birželio 30 d. jie gali apsispręsti, ar nori dalyvauti valstybės siūlomoje papildomo kaupimo pensijai sistemoje.
„Sodros“ pranešimus gavę gyventojai dėl pensijos kaupimo gali apsispręsti per pusmetį. Jie turi tris pasirinkimo variantus:
1. Nieko nedaryti. Tuomet nuo 2022 m. liepos 1 d. asmuo pradės kaupti (arba atnaujins kaupimą) „Sodros“ atsitiktiniu būdu parinktame pensijų fonde (arba tame pensijų fonde, kuriame šiuo metu jau investuojamas jo turimas sukauptas pensijų turtas). Priklausomai nuo pasirinkto kaupimo tarifo, į pensijų fondą bus pervedama 2,7 proc. nuo kaupiančiojo pajamų ir valstybės paskata – 1,2 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), arba 3 proc. nuo kaupiančiojo pajamų ir 1,5 proc. VDU iš valstybės lėšų.
2. Sudaryti sutartį su pasirinkta kaupimo bendrove. Jeigu asmuo buvo įtrauktas į pensijų kaupimą arba jam siūloma automatiškai atnaujinti įmokas, jis gali nelaukti liepos 1 d. ir bet kada sudaryti pensijų kaupimo sutartį arba atnaujinti pensijų įmokų pervedimą. Reikia kreiptis į savarankiškai pasirinktą pensijų kaupimo bendrovę ir sudaryti pensijų kaupimo sutartį, arba kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę, kurioje kaupiamos pensijų įmokos su prašymu atnaujinti pensijų įmokų pervedimą.
3. Atsisakyti kaupti. Atsisakymo procesas ypač greitas. Įtrauktieji į pensijų kaupimą asmenys arba asmenys, kuriems automatiniu būdu siūloma atnaujinti pensijų įmokų pervedimą, savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje mato prašymą. Prašymas yra beveik užpildytas, žmogui tereikia paspausti mygtuką ir atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime. Paspaudus mygtuką, prašymas dingsta iš asmeninės paskyros, o žmogui siunčiama automatinė žinutė patvirtinantį jo atsisakymą.


Primename, kad iki 2022-02-15 reikia sumokėti ir pateikti duomenis FR0521 apie 2021 m. sunaudotą kurą transporto ir kituose mobiliuose įrenginiuose. Akcentai:
– Pirkimo dokumentuose kuras dažniausiai nurodomas litrais, o kai skaičiuojame mokesčius reikia tonų. Dėl kuro mažesnio tankio nei vanduo 1000 litrų ≠ 1 t. Litrų perskaičiavimui į tonas, naudojami koef. Lentelėje pateikti vidutiniai dydžiai. Dyzelis: 1000 litrų = 0,84 tonos.
– Skaičiavimui reikės koef. kuris dėl 2021 m. yra 1,138 ir turės būti įdėtas į atnaujintą FR0521 formą.
– Skaičiavimui reikės tarifo, kurio irgi niekur nebereikia ieškoti. Jis įdėtas į atnaujintą FR0521 formą.
Paveiksliuke 2021 m. tarifai pagal kuro rūšį.
– Taigi už 1000 litrų dyzelio iki 2022-02-15 reikės sumokėti valstybei 11 Eur 2021 m. aplinkos teršimo mokesčio (2020 m. buvo 8 Eur, nes buvo mažesni tarifai pagal kuro rūšis).

0124_2 0124_3 0124_4

Turite klausimų? Atsakymus teikia AA ministerija: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/aplinkosauginiai-mokesciai/aplinkosauginiu-mokesciu-ir-aplinkai-padarytos-zalos-dydziu-indeksavimo-koe


2022 m. delspinigiai ir palūkanos už mokestines paskolas (VMI, ,,SODRA”) išlieka tokie patys, kurie jie buvo 2021 m.

Delspinigiai: 0,03 % / dienai.
Palūkanos pagal mokestines paskolas: 0,01 % / dienai.
Tam tikrais atvejais VMI, ,,Sodra” gali suteikti mokestines paskolas be palūkanų, jei jos yra subsidijuojamos (kompensuojamos) pagal LR teisės aktus (pvz. COVID pagalbos verslui atvejai).
Išimtys, kada delspinigiai neskaičiuojami:
– Biudžetinėms įstaigoms dėl visų mokesčių.
– Gyventojams tik dėl ,,Sodros” įmokų.
Maksimalus delspinigių skaičiavimo terminas 180 d., tačiau jį skirtingai skaičiuoja VMI ir ,,Sodra”:
,,Sodra” griežtai taiko 180 d.
VMI taiko 180 d. po datos, kada buvo uždeklaruota prievolė.
pvz.: jei PVM deklaraciją reikėjo pateikti iki 2020 m. sausio 25 d., bet ji buvo pateikta 2020 m. gruodžio 31 d. tai delspinigiai skaičiuojami už periodą nuo 2020 m. sausio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. plius 180 dienų, jei mokestis iki 2021-07-01 buvo nesumokėtas. Todėl, patikslinus deklaruojamų VMI mokesčių sumą, maksimali delspinigių skaičiavimo trukmė yra ilgesnė ir gali siekti net 5 metus.

0124_5

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.294975/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233701/GtUirluBRQ


Jei įmonės PVM deklaravimo periodas yra ketvirtis, ji vis tiek privalo teikti VMI mėnesines PVM deklaracijas i.SAF, nes taip nustatyta VMI prie FM įsakyme.
Seimas, atsižvelgdamas į mažam verslui tenkančią naštą dėl mėnesinio PVM deklaravimo, siekė ją sumažinti ir nustatė ilgesnį (ketvirtinį) PVM deklaravimo periodą PVM įstatyme.
Bet VMI nusprendė panaikinti šį biurokratinę naštą mažinantį pakeitimą ir 2019 m. išleido įsakymą, kad PVM registrai (i.SAF.) turi būti teikiami kas mėnesį, nors mokesčių mokėtojas yra labai mažas ir jam taikomas 3 mėn. PVM deklaravimo periodas pagal PVM įstatymo nuostatas.
Tai vienintelė mokestinė ataskaita (I.SAF), kurios teikimo terminą vienašališkai nustato VMI, kai jis nėra nustatytas nei PVM, nei mokesčių administravimo įstatymuose.
Ar žinote, kad VMI vykdydama švietėjišką veiklą aiškina buhalteriams, kad i.SAF deklaravimo periodas yra lygus PVM apskaitos periodui (pvz. ketvirtinis), kas prieštarauja pačios VMI 2019 m. nustatytai tvarkai ir tai yra beveik visoje VMI skelbiamoje informacijoje apie I.SAF teikimą, pavyzdį rasite čia.
Šaltinis: VMI prie FM įsakymas, kuriame nustatomas i.SAF–o pateikimui 20 dienų terminas, nors mokesčių mokėtojui nustatytas 3 kartus ilgesnis PVM mokestinis periodas.

0124_6

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.231504/bmLLHaCaqb

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“