Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

2022-04-03 užregistruotas GPMĮ projektas

2022 04 05

2022-04-03 užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus būtų keičiamas NPD dviems gyventojų grupėms:

1. Negalią turintiems didinamas NPD nuo 740 Eur iki 870 Eur (0 – 25 % darbingumas) ir nuo 690 Eur iki 810 Eur (30 – 55 % darbingumas).
2. Visiems gyventojams, kurių mėn. pajamos iki mokesčių yra iki 1704 Eur:
keičiama pirmoji NPD formulė ir riba nuo kurios ji taikoma (buvo 1678 Eur, siūloma 1704 Eur).
Paveiksliuke parodytas efektas: daugiausiai 192 Eur metams – MMA (730 Eur) gavėjams.
NPD keitimai daromi atgaline data.
Jei NPD keitimui bus pritarta, buhalteriai turės vėl perprogramuoti NPD skaičiavimą nuo 2022 m. birželio mėn.

0405-1

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/900a0e20a54411ec8d9390588bf2de65


Primename, kad iki 2022-05-01 gyventojai, kurie buvo užregistravę individualią veiklą pagal pažymą, turi pateikti metines GPM311 deklaracijas.
Svarbu: jei taikote 30 % išlaidų atskaitymo būdą, būtinai jį nurodykite, nes kitaip mokesčiai bus 30 % didesni.
Forma suprogramuota taip, kad pagal nutylėjimą, šis būdas yra netaikomas visiems asmenims. Būtina daryti pakeitimus VMI parengtoje formoje, kad šis būdas būtų pritaikytas,
Paveiksliukuose pvz. kurioje vietoje reikėtų patikslinti GPM311 nustatymus.
Filmuke VMI pateikia pvz. kai 30 % būdas netaikomas, o taikomas išlaidų dokumentų rinkimo ir atskaitymo būdas.
GPM311 yra naujovė – ši forma skaičiuoja PSD, VSD įmokas nuo IDV pajamų. ,,Sodra” rekomenduoja mokėtinas VSD, PSD sumas pasitikrinti www.sodra.lt svetainėje arba palaukti skambučio, nes gali būti netikslumų. ,,Sodra” žada parašyti e-laišką arba skambinti visiems ir pasakyti, kiek reikės sumokėti mokesčių.

0405-2 0405-3

Daugiau: https://www.facebook.com/socmin/posts/337462441759392

https://youtu.be/bsms3kBLSAo


Žinutė gyventojams deklaruojantiems pajamas už 2021 m. ir pardavusiems vertybinius popierius (VP).

VMI į gyventojų metines pajamų deklaracijas sudeda VP pardavimo pajamas su 12 kodu, kuris neleidžia prisitaikyti 500 Eur lengvatos, numatytos GPM įstatyme, nors toms pajamoms turėtų būti taikoma lengvata.
Vienintelis būdas prisitaikyti GPM lengvatą yra
1. ištrinti trečio asmens pateiktus duomenis apie VP pardavimą,
2. įrašyti iš naujo trečio asmens pateiktus duomenis apie VP pardavimo pajamas, pasirenkant pajamas su 11 kodu.
Paveiksliuke pavyzdys, kaip atrodo gauti duomenys iš banko apie VP pardavimą ir kaip jie turi atrodyti po taisymo, kad būtų taikoma GPM lengvata.
Jei taisymo nepadarysite jūsų mokesčiai bus ≤75 Eur didesni.
Tokia pati žinutė buvo ir pereitais metais apie esančią klaidą GPM311.
VMI neišgirdo ir toliau formuoja deklaracijas, kuriose reikia trinti duomenis, kad prisitaikyti priklausančią lengvatą.

0405-4


2022-03-25 Užregistruotas PVM įstatymo projektas, kuriam pritarus buitinio kūrenimui naudojamoms dujoms ir elektrai PVM tarifas būtų sumažintas nuo 21 % iki 9 %.
,,Galiojančios dabartinio teisės akto nuostatos yra diskriminuojančios ir neteisingos gyventojų atžvilgiu. Už tiekiamą šilumos energiją daliai gyventojų skaičiuojamas 9 proc. PVM tarifas, tuo tarpu kitai daliai, kurie šilumos energijai gauti naudoja gamtines dujas ar elektros energiją, PVM yra 21 proc.” – ištrauka iš AR lydinčio projekto.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8f814ad0ac0211ecaf79c2120caf5094


2022-03-24 užregistruotas PVM įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2023 m. būtų galima grąžintis pirkimo PVM dėl lengvųjų M1 klasės ELEKTROMOBILIŲ, kurių kaina su PVM ≤50‘000 EUR

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bd95f110ab7011ecaf79c2120caf5094


VMI pakeitė poziciją dėl užsieniečių įdarbinimo ir NPD, pagal kurią įdarbintiems Ukrainiečiams gali būti taikomas NPD, jeigu tokie darbuotojai, save laiko nuolatiniais Lietuvos gyventojais ir darbdaviui pateikia prašymą taikyti NPD.
Kiekvienas nuo karo iš Ukrainos į Lietuvą pasitraukęs gyventojas, atsižvelgdamas į susiklosčiusių aplinkybių visumą, turėtų pats įvertinti, kurioje valstybėje (Lietuvoje ar Ukrainoje) mokestiniu laikotarpiu jis turi daugiau asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų ir nustatyti savo rezidavimo statusą.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/pagalba-ukrainai


2022-03-26 Įsigalioja naujas FMĮ, pagal kurį skaičiuojamos išbūtos dienos šalyje dėl rezidavimo šalies nustatymo:

Apskaičiuojant pasitraukusių užsieniečių – Ukrainos piliečių, jų šeimos narių ir asmenų be pilietybės, pasitraukusių iš Ukrainos į LR dėl RF karinių veiksmų Ukrainoje, Lietuvoje išbūtų dienų skaičių, į Fizinio asmens, kuris Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 90, 183 ir 280 dienų, į laikotarpį neįskaičiuojamas pasitraukusio užsieniečio Lietuvoje išbūtas laikotarpis nuo jo užsiregistravimo Migracijos departamente iki kol Ukraina patiria karo nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal TBT Romos statutą.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5fad23a0ac7b11ecaf79c2120caf5094


Primename, kad iki 2022-05-01 reikia pateikti metines 2021 m. pajamų deklaracijas.
VMI atsakymai į klausimus, kurie gali iškilti deklaruojant 2021 m. pajamas ar tikslinant senų periodų deklaracijas.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/metine-pajamu-mokescio-deklaracija-gpm311?lang=lt


Siekiant įgyvendinti Direktyvų 2019/1152 ir 2019/1158 nuostatas, 2022-03-18 užregistruoti LMSDĮ, DK ir kt. įstatymų keitimo projektai, pagal kuriuos nuo 2022-08-01
1. Darbo sutartis privalės turėti vertimą į tokią kalbą, kurią supranta darbuotojas.
2. Jei darbuotojas yra komandiruojamas laikinai dirbti į kitą ES ar EEE šalį dirbti darbdavio JA filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje ar dirbti kaip laikinasis darbuotojas, jam prieš išvykstant į komandiruotę ĮTEIKIAMUOSE dokumentuose PAPILDOMAI dar turi būti nurodomi:
1) darbo užmokestis, kurį jis turi teisę gauti pagal valstybės, į kurią jis komandiruojamas, teisę;
2) dienpinigiai bei išmokos, skirtos su komandiruote susijusioms faktinėms kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidoms kompensuoti, jeigu taikoma;
3) nuoroda į priimančiosios valstybės oficialią nacionalinę interneto svetainę apie komandiruojamus darbuotojus.
Vertinimas: teigiamas
Lūkestis: VDI suteiks verslui metodinę pagalbą dėl reikalingos informacijos apie kitų šalių teisėkūrą.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c106ea00a69011ecaf79c2120caf5094


Nuo 2022-04-01 įsigalioja LMSDĮ 9 str. 1 d. pakeitimas, pagal kurį:

Turintiems darbo ar tarnybos santykius apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems, ligos išmoką dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, sutampančias su darbuotojo darbo ar tarnybos grafiku, moka kiekvienas darbdavys, neatsižvelgiant į apdraustojo asmens turimą ligos socialinio draudimo stažą.
Dabar ligos išmokos negaudavo darbuotojai neturintys 3 mėn. darbo stažo.
Vertinimas: teigiamas

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/uZzXrTpaSm


,,Sodros” puslapyje visi ar tai būtų statybininkai ar ne, gali pamatyti kaip EDAS formuoja ID korteles visoms įmonėms, nepriklausomai nuo vykdomos veiklos.
Mes pamatėme šiuos trūkumus, o ką jus pastebėjote, kas galėtų būti taisytina?
1. Neįmanoma sugeneruoti iš karto visų darbuotojų ID failo, kuriame kiekvieno darbuotojo ID būtų atskiras failas, kurį pagal BDAR būtų galima perduoti darbuotojui e-būdu. Sistema visus darbuotojus generuoja viename lape – faile ir verslui atsiranda našta tą failą išskaidyti pagal darbuotojus.
2. MB atveju, kai pasirenkama ,,visų apdraustųjų” pozicija, į sąrašą nepatenka MB nariai. MB nariui galima išsitraukti ID kodą, tik pasirinkus ,,vieno (kelių apdraustųjų)” ir nurodžius, kad duotų to nario duomenis.
3. Nėra jokios funkcijos, kuri leistų sugeneruoti ID kodus, pagal uždeklaruotas ,,Sodrai” pareigas priimant į darbą.
Nuo 2022-04-01 statybvietėse visi asmenys turės turėti ID korteles, kad įrodytų, jog dirba legaliai.
Jau dabar galite pradėti dalinti korteles. VDI, FNTT tikrins ir taikys sankcijas. Duomenų ištraukimas, išdalinimas darbuotojams pagal BDAR, didelėje įmonėje gali pareikalauti ne vienos dienos.

0405-5

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/id/skaidriai-dirbanciojo-id

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“