Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) jungia buhalterius, auditorius, apskaitos ir audito įmones bei kitus fizinius ar juridinius asmenis, besidominčius veikla, susijusia su buhalterine apskaita ir finansais.

Svarbiausioji narystės LBAA idėja – vienas, nors ir labai stiprus dvasia žmogus, negali būti tiek reikšmingas ir tiek daug tikslų pasiekti, kaip profesinė asociacija.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija kartu su savo nariais – tai profesinės vienybės ir kūrybinių galimybių susivienijimas.

LBAA nariai:

Asmuo ar įmonė, norėdami tapti Asociacijos nariu, raštu įsipareigoja siekti bendrų asociacijos tikslų įgyvendinimo ir remia jos veiklą.

Nario mokečio sąskaitos už 2018 m.: 

Nr. 1 Fizinai asmenysNr. 2 LBAA buhalteriai profesionalaiNr. 3 JA iki 10 darbuotojųNr. 4 JA daugiau nei 10 darbuotojų

Nario mokestis:

Fiziniams asmenims 2018 m. yra 59 €;

Tikriesiems nariams 2018 m. yra 69 €;

Juridiniams asmenims, kai darbuotojų skaičius iki 10 (pagal Rekvizitai.lt inform.) 2018 m. yra 149 €;

Juridiniams asmenims, kai darbuotojų skaičius daugiau nei 10 (pagal Rekvizitai.lt inform.) 2018 m. yra 299 €.

Stojamasis mokestis į Asociaciją 2018 m.:

Fiziniams asmenims  ir buhalteriams profesionalams yra 60 €;

Juridiniams asmenims 200 €.

Nuo stojimo mokesčio yra atleidžiami:

Jaunesni, nei 24m. asmenys ir vyresni nei 60m. asmenys* (taikoma nuo 2018/06/08).

*asmenys atitinkantys taikomus reikalavimus amžiui, dėl stojimo mokesčio atleidimo, mokėdami pirmąjį narystės mokestį, mokėjimo pavedime turi pažymėti leisti matyti jų asmens kodą ir  tekste parašyti savo amžių.

Rekvizitai:

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija
Lvovo 38A, Vilnius

Įm. kodas 191616412
A.s.:  LT627044060000319664 AB SEB

 

NARYSTĖS NAUDA

1. Naudinga profesinė medžiaga
2. Profesiniai patarimai ir naujienos
3. Prestižinis sertifikatas ir logotipas
4. Nemokami seminarai ir renginiai
5. 20 proc. nuolaida komerciniams renginiams

SKIRTUMAI TARP NARIŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ:

Nauda Fiziniai asmenys LBAA Buhalteriai profesionalai Juridiniai asmenys, kai darbuotojų skaičius iki 10

Juridiniai asmenys, kai darbuotojų skaičius virš 10

1.    Balsavimas

1 balsas

2.      LBAA vidinis tinklapis

1 prisijungimas

3.      LBAA uždara FB grupė

1 prisijungimas

2 prisijungimai

4.      20 proc. nuolaida renginiams

 Visiems LBAA organziuojamiems renginiams

a. 20% LBAA mokamiems renginiams tik vienam asmeniui

b. 20% įmonės darbuotojų narystės mokesčiui LBAA

5.      Nemokami renginiai

1 asmuo

Maksimaliai 3 asmenys / renginiui

6.      IFAC asocijuoto vardo ženkliukas Nario pažymėjime

Nesuteikiamas

Suteikiamas

Suteikiamas, jei įmonė įsipareigoja įdiegti tvarkas, užtikrinančias:

a.      Buhalterio profesionalo Etikos Kodekso taikymą

b.      Darbuotojų pastovų kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą (min. po 20 val. per metus vienam buhalteriui)

c.      Įmonė taiko 1-ąjį TKKS

Įmonė turi kas metai pateikti pažymą apie šių tvarkų įdiegimą ir taikymą

Daugiau kaip 70% įmonės pajamų sudaro pajamos iš buhalterinių paslaugų, konsultacijų, audito ar kitos finansinės ar investicinės veiklos.  Įmonė turi pateikti pažymą apie savo pajamas ir darbuotojų skaičių

7.      LBAA narystės dokumentas

Pažymėjimas

Sertifikatas

8.      LBAA narių sąrašas

Asmens gyvenimo aprašymas (CV)

Įmonės reklama

9.      BSS Excel konverteris

Tik 2 įmonėms

Įm. skaičius neribojamas

Asmuo ar įmonė Asociacijos nariu tampa tik užpildžius rašytinį prašymą ir sumokėjus stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį už einamuosius kalendorinius metus.

 

Jau galima mokėti narystės mokestį už 2019m.!

Pagal 2018m. birželio 6d. kolegijos sprendimą, už 2019m. narystės mokestis turi būti sumokėtas iki 2019m. sausio 10d.

Už 2019m. nustatytas tokio pačio dydžio narystės mokestis, koks jis yra už 2018m.:

  1. Fiziniai asmenys ne LBAA buhalteriai profesionalai- 59€
  2. Fiziniai asmenys LBAA buhalteriai profesionalai- 69€
  3. Juridiniai asmenys, kai darbuotojų skaičius 10 arba mažiau – 149€
  4. Juridiniai asmenys, kai darbuotojų skaičius virš 10 – 299€

Informacija narystės mokesčio sumokėjimui:

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, įm.k. 191616412
A/s LT62 7044 0600 0031 9664
Mokėjimo paskirtis: 2019m. narystės mokestis už….

 

 

 

REGISTRACIJOS ANKETA 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

ECDL kursai

bss
„AAM aktualijos“